alüminyum bina giriş kapısı

Alüminyum Kapı Fiyatları

Alüminyumun günümüzde ne kadar çok kullanıldığını ve oldukça yararlı bir ham madde olduğunu bilmeyen yoktur. Gri renkli metal olarak da bilinen alüminyum, birbirinden farklı alanlarda, ev dekorasyonundan sanayi ve inşaat malzemeleri kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Durum böyle olunca her geçen gün alüminyum kapılar da yaygınlaşmaktadır. Önceleri yalnızca pencere detaylı ve belirli ürünlerin ham maddelerinde kullanılan alüminyum ürünü günümüzde kapılarda da kendini göstermeye başlamış durumdadır. Kurt alüminyum, bu noktada bireylere hizmet veren firmalardan bir tanesi olarak müşterilerimize birbirinden farklı alüminyum kapı seçenekleri sunmaktadır.Antalya’nın neredeyse tüm semtlerine hizmet veren Kurt Alüminyum firmamızda uygun fiyatlı seçeneği ile birlikte çok farklı kapı modelleri yer almaktadır.

Yapı Ve Boyut Fiyatta Oldukça Etkili

Alüminyum kapı oluşturulurken bireylerin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi fiyatları olarak bilinmektedir. Genel olarak 2000-5000 TL’den başlayan alüminyum kapı fiyatları, ürünlerin oluşturulma şekillerine, modellerine ve içerisinde ne kadar alüminyum kullanıldığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Oldukça önemli ve doğa dostu olan alüminyumlar, yenilenebilir ürünler olarak da bilindikleri için günümüzde popülerliklerini arttırmış durumdadırlar. Bu durum ise alüminyum kapı fiyatlarını da etkilemiş durumdadır. Bu nedenle bireylerin bu tarz bir kapı yaptırmadan önce boyutlarına ve modeline göre dikkat etmesinde daha sonrasında ise fiyatı öğrenmesinde fayda bulunmaktadır. Bireylerin en çok tercih ettikleri kapılar arasında yer alan alüminyum kapılar, estetik ve modern görüntüleri ile de sıklıkla kullanılmaktadır.

Diğer Kapı Türlerine Göre Daha Dayanıklı

Alüminyum kapılar, diğer kapı modellerine göre daha fazla tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise dayanıklı ürünler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tarz kapılar, özellikle de içerisinde yüksek miktarda alüminyum barındırıyorsa eğer oldukça dayanıklı ve dış darbelere karşı korunaklı ürünler olarak karşımıza çıkabilmektedir. Genel olarak kaliteli bir alüminyum kapı yaklaşık olarak 1000tl ile 3000tl arasında değişiklik gösterebilmektedir. Ancak bireylerin bütçesine göre daha uygun fiyatlı kapı modelleri bulunmak ile birlikte bu tarz alüminyum kapılar dayanıklı ürünler oldukları için fiyat fark etmeksizin firmalar ve bireyler tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir.
Alüminyum Profil  C60  Serisidir
Kilit Kale Marka Krom Kapı Otomatıdır
Kapı Hidroliği Kale Marka Kızaklı ve Stopludur
Cam Niteliği 8 mm Renk ve Nitelik Opsiyoneldir
Kapı Kolu Boydan Boru Koldur
Renk Eloksal Bronz veya Ral Kartelasından Seçilir
Mevcut Kapının Sökümü Firmamıza aitttir
Fiyatımız KDV Dahil m2 Birim Fiyatıdır

ALÜMİNYUM  BİNA GİRİŞ  KAPILARI 

NEDEN ALÜMİNYUM

Alüminyum bina giriş kapısı Moder saglam şık tasarım ve şekilleri ile binanıza zenginlik kadar binanızın görünümü degişir.
Apartman kapılarında ve diğer bina giriş kapılarında alüminyum, seçkin, şık ve modern bir tercihtir.
Atmosferik koşullara ve mevsimsel değişikliklere fazlasıyla maruz kalan apartman giriş kapıları, farklı iklimsel özelliklere denenç gösterebilecek nitelikte olmalıdır.
Ferforje Demir ve dökümden imal edilen diğer apartman kapısı belirli bir süre sonra boya gerektirir Paslanır ve çürür
Oysa alüminyum kapılar paslanmazdır hafif oluşu ve göz alıcı tasarımlarıyla daima bir adım öndedir.
Hafif olması sayesinde açılıp kapatılması kolaydır ve güçlü bir hidrolik ünite kullanılmasını gerektirmez. Alüminyum apartman kapıları yine hafif olmaları neticesinde sessiz bir şekilde açılıp kapanır.
Alüminyum (veya aluminyum, Simgesi Al). Gümüş renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür.
Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır.
Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta
olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır.
Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri
gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.
Alüminyum,yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir.
Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir.
Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz.
Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa’a çıkar.
Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır.
Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir.
Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır. Elektrik iletkenliği %
64,94 IACS dir (saf Al, 2 °C’de).

 

TARİHÇESİ

Londra’da bulunan ve Erosadıyla bilinen bu heykel, 1893’te yapılmış olup alüminyumdan üretilmiş ilk heykellerden biridir.

 

Eski Yunanlılar ve Romalılar, alüminyum(æljʊˈmɪniəm)un tuzlarını,
boyaların renklerini sabitleştirmede ve kan durdurucu olarak kullanmışlardır. Alum günümüz tıbbında hala kan durdurucu ve damar büzücü olarak kullanılmaktadır.
Friedrich Wöhler’in, alüminyumu, 1827’de, susuz alüminyum klorürü potasyum ile karıştırarak ayrıştıran ilk kişi olduğu bilinirse de metal, o tarihten iki sene kadar önce,
Danimarkalı bir fizikçi ve kimyacı olan Hans Christian Øersted tarafından saf olmayan bir formda üretilmiştir.
Dolayısıyla almanaklarda ve kimya literatüründe Øersted’in adı alüminyumu bulan kişi olarak geçer [1]. Fransız Henri Saint-Claire Deville, 1846’da,
Wöhler’in metodunu, daha pahalı olan potasyum yerine sodyum kullanarak geliştirmiştir.
Amerikalı Charles Martin Hall 1886’da, alüminyumun elektrolitik bir işlemle eldesine ilişkin bir patent başvurusunda (patent no: 400655) bulunmuş, aynı yıl,
Hall’un bu buluşundan tamamen habersiz olmak üzere Fransız Paul Héroult da aynı tekniği Avrupa’da geliştirmiştir.
Bu nedenle iki bilim adamının adı verilen Hall-Heroult işlemi, günümüzde alüminyumun cevherinden eldesinde bütün dünyada kullanılan temel yöntemdir.
ABD’deki Washington anıtının zirvesinin yapımında
Alüminyum kullanılması kararlaştırılmış ve o tarihte alüminyumun yaklaşık 30 gramının maliyeti bu projede çalışan bir işçinin yevmiyesinin iki katına eşdeğer olmuştur [2].
Adolf Hitler’in yönetime gelişinden hemen sonraki yıllarda Almanya, alüminyum üretiminde dünya lideri olmuştur. Ancak 1942’de,
ABD’de yeni hidroelektrik santral projelerinin (örneğin, Grand Coulee Barajı) devreye alınması,
ABD’ye Nazi Almanya’sının başedemeyeceği bir üstünlük vermiştir. Bu üstünlük, dört yıl içinde 60 bin savaş uçağı yapmaya yetecek kadar alüminyum üretimi şeklinde ortaya çıkmıştır

Doğada bulunuşu

 

Yerkabuğunda bol miktarda (%7,5 – 8,1) bulunmasına rağmen serbest halde çok nadir bulunur ve bu nedenle bir zamanlar altından bile daha kıymetli görülmüştür.

Alüminyumun ticari olarak üretiminin tarihi 100 yıldan biraz fazladır.

Alüminyum ilk keşfedildiği yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metal idi. Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir.

Bunun nedeni, çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır.

Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir.

Geri kazanım işlemi, metalin basitçe tekrar eritilmesi esasına dayanır, ki bu yöntem metalin cevherinden üretimine nazaran çok daha ekonomiktir.

Alüminyum rafinasyonu çok yüksek miktarlarda elektrik enerjisi gerektirir, buna karşılık geri kazanım işlemi, üretiminde kulanılan enerjinin %5’ini harcar.

Geri kazanım işlemi 1900’lü yılların başlarından beri uygulanmakta olup yeni değildir.

1960’lı yılların sonlarına kadar düşük profilli bir faaliyet olarak devam eden geri kazanım olgusu, bu tarihte içecek kutularının alüminyumdan yapılmaya başlanması ile gündeme daha yoğun şekilde gelmiştir.

Diğer geri döndürülen alüminyum kaynakları arasında otomobil parçaları, pencere ve kapılar, cihazlar, ve konteynerler sayılabilir.

Alüminyum reaktif bir metal olup cevherinden (alüminyum oksit, Al2O3) kazanımı çok zordur.

Örneğin, karbonla doğrudan redüksiyonu, alüminyum oksitin ergime sıcaklığı yaklaşık 2000 °C olduğundan ekonomik olmaktan uzaktır.

Dolayısıyla, alüminyum elektroliz yöntemiyle kazanılır.

Bu yöntemde alüminyum oksit, ergimiş kriyolit içinde çözündürülür ve daha sonra saf metale redüklenir.

Bu yöntemde redüksiyon hücrelerinin çalışma sıcaklığı 950-980 °C civarındadır. Kriyolit,

Grönland adasında bulunan doğal bir mineraldir fakat alüminyum üretimi için sentetik olarak yapılır.

Kriyolit, alüminyum ve sodyumun florürlerinin bir karışımı olup formülü Na3AlF6 şeklindedir.

Alüminyum oksit (beyaz toz), yaklaşık %30-40 demir içerdiği için kırmızı renkli olan boksitin rafinasyonu ile üretilir.

Bu işlemin adı Bayer işlemidir ve daha önceleri kullanılmakta olan Deville işleminin yerini almıştır.

Wöhler işleminin yerini alan elektroliz yönteminde her iki elektrot da karbondan yapılmıştır.

Cevher bir kez ergimiş hale geldikten sonra iyonlar serbestçe dolaşmaya başlarlar. Negatif elektrotta (katot) gerçekleşen reaksiyon: Al3+ + 3e → Al

olup alüminyum iyonunun elektron alarak redüklendiğini gösterir. Alüminyum metali daha sonra hücrenin tabanına sıvı halde çöker ve buradan sifonlanarak dışarı alınır.

Öte yandan, pozitif elektrotta (anot) oksijen gazı oluşur: 2O2- → O2 + 4e

Anot karbonu bu oksijen ile oksitlenerek tükenir ve dolayısıyla düzenli aralıklarla yenilenmesi gerekir: O2 + C → CO2

Katotlar elektroliz işlemi sırasında, anotların tersine, tükenmezler çünkü katotta oksijen çıkışı olmaz.

Katodun karbonu, hücre içinde sıvı alüminyum ile örtülmüş olduğu için korunmalıdır.

Öte yandan katotlar, elektrokimyasal işlemler gereği erozyona uğrarlar. Elektrolizde uygulanan akıma bağlı olarak, hücelerin 5-10 yılda bir tümüyle yenilenmesi gerekir.

Hall-Héroult işlemiyle alüminyum elektrolizi çok fazla elektrik enerjisi tüketirse de, alternatif yöntemler gerek ekonomik gerekse ekolojik olarak uygulanabilirlikten uzaktırlar.

Dünya genelinde, ortalama spesifik enerji tüketimi, kg Al başına yaklaşık 15±0.5 kilowatt saat dir (52-56 MJ/kg). Modern tesislerde bu rakam yaklaşık 12.8 kW·h/kg (46.1 MJ/kg) civarındadır.

Redüksiyon hattının taşıdığı elektrik akımı, eski teknolojilerde 100-200 kA iken bu değer, modern tesislerde 350 kA’e kadar çıkmış olup 500 kA’lik hücrelerde deneme çalışmaları yapıldığı bilinmektedir.

Alüminyum üretim maliyetinin %20-40’ını, tesisin bulunduğu yere göre değişmek üzere, elektrik enerjisi oluşturmaktadır.

Bu nedenle alüminyum üreticisi işletmeler,

Güney Afrika, Yeni Zelanda’nın Güney Adası, Avustralya, Çin, Orta Doğu, Rusya, İzlanda, Kanada’da Quebec

gibi elektrik enerjisinin bol ve ucuz olduğu bölgelere yakın olmak eğilimindedirler.

Çin 2004 itibarıyla, alüminyum üretiminde dünya lideridir.

Güvenlik önlemleri

alüminyum kapı profil detayları ile ilgili görsel sonucuAlüminyumun canlı hücreler üzerinde yararlı bir işleve sahip olduğu gözlemlenmemiştir.

Bazı kişilerde, alüminyumun herhangi bir formundan kaynaklanabilen temas dermatiti (deri iltihabı), stiptik (kan durdurucu) veya ter önleyici ürünler kullanımıyla birlikte ortaya çıkan kaşıntılı kızarıklık,

alüminyum tencerelerde pişen yemeklerin yenmesiyle ortaya çıkan sindirim bozuklukları ve besinlerin emiliminin durması,

ve Rolaids, Amphojel, ve Maalox gibi antasit (asit giderici) ilaçların kullanımıyla ortaya çıkan kusma vb. gibi zehirlenme belirtileri şeklinde alerjik reaksiyonlar yaratabilir.

iğer kişilerde alüminyum, ağır metaller kadar zehirli olmasa da ve alüminyumdan yapılmış mutfak gereçleri kullanımının (yüksek korozyon direnci ve iyi ısı iletkenliği nedeniyle tercih edilir),

genelde alüminyum zehirlenmesine yol açtığı kanıtlanmamış olsa da, yüksek dozlarda alındığında zehirlenme belirtileri gösterebilir.

Alüminyum bileşikleri içeren antasitlerin aşırı dozda tüketimi ve alüminyum içeren ter önleyicilerin aşırı miktarda kullanımı zehirlenme nedeni olabilir.

Alüminyumun Alzheimer hastalığına yol açtığı iddia edilmişse de o araştırma, tam tersine,

Alzeimer hastalığının neden olduğu tahribatın, vücutta alüminyum birikimine yol açtığı şeklinde çürütülmüştür.

Özetle, eğer alüminyum zehirlenmesi varsa bunun oldukça spesifik bir mekanizma ile gerçekleşmesi gerekir.

Zira insanın yaşamı boyunca, toprakta doğal kil mineralinin içindeki alüminyum ile olan teması zaten yeterince yüksektir.

Alüminyumun, onun hızla korozyona uğramasına neden olan bazı kimyasallarla temas etmesinden kaçınmak gerekir.

Örneğin, bir parça alüminyumun yüzeyine damlatılan çok küçük bir miktar civa, koruyucu alüminyum oksit tabakasını kolayca deler ve birkaç saat içinde devasa yapı kirişleri bile önemli derecede zayıflayabilir.

Bu nedenle, pek çok havayolu şirketi, uçakların yapısal iskeletinde alüminyum önemli bir yer tuttuğu için civalı termometrelere izin vermemektedir.

aluminyum kapı profil detayları ıle ılgılı gorsel

alüminyum kapı profil detayları ile ilgili görsel sonucu

İlgili resim

İlgili resim

 

 

İlgili resim

alüminyum kapı profil detayları ile ilgili görsel sonucu

ALUMİNYUM BİNA GİRİŞ KAPILARI ILE ILGILI GORSELLER

aluminyum bina giriş kapı modellerı
aluminyum bina giriş kapı modellerı

alumınyum bina giriş kapıları

 

 

 

 

 

ilginç alüminyum bina giriş kapıları ile ilgili görsel sonucu

İlgili resim

İlgili resim

 

 

 

 

 

FOTOSELLİ  YANA  AÇILIR  VE  DÖNER  ALÜMİNYUM  KAPILAR

Fotoselli Kapı’nın Faydaları

Fotoselli kapı için kanat genişliği çok önemlidir.

Genişlik bakımından en ideal genişlik 150-170 cm’dir.

Sabit kanatlarıda göz önünde bulundurmuş olursak toplamda 340cm 380 cm’dir.

İdeal yükseklik ise 220cm 230cm’dir.

Yana kayar otomatik fotoselli kapılar, radar gözlerinin hareketli bir cisim algıladığında açılıp ve ayarlanabilir

özelliğiyle istenilen sürede kapanması, giriş ve çıkışların yoğun olduğu yerlerde özellikler tercih edilen otomatik kapı sistemleridir.

Yana kayar otomatik fotoselli kapılar, iç mekânla, dış mekânı hava akımı,

toz ve ses girişini engelleme açısından kontrollü bir şekil de ayırır.

Bu kullanım mantığı, mekânlarda ısı tasarrufu da sağlayabiliyor.

Yana kayar otomatik fotoselli kapılar, giriş cephesinde zarafet bakımından ön plana çıkartır ve mimari bütünlüğüne katkıda bulunur.

Yana kayar otomatik fotoselli kapılar, kullanım amacı doğrultunda program anahtarı,

Yana kayar otomatik fotoselli kapılar, batarya, şalter, kartlı ve şifreli sistemi,

uzaktan kumanda, farklı cam alternatifleri, gibi farklı seçenekler ilave edilebilir.

Yana kayar otomatik fotoselli kapılar özellikle bankalar, mağazalar, bürolar, oteller, marketler,

üniversite ve restoranlar, idari merkezler, iş merkezleri gibi birçok alanda uygulanabilir.

 

FOTOSELLİ KAPININ FAYDALARI

– Kullanımı kolay ve zahmetsizdir

– Estetiktir, göze hitap eder. Her türlü dekorasyona uyumludur.

– İşletmenin imajının sürekli yeni görünmesini sağlar

– Hareketi fotosele bağlı olduğu için ısı kaybını minimuma indirir.

– Giriş ve çıkışın yoğun olduğu işyerlerinde, hem opsiyonel,

– hem de sessiz çalışma özelliğiyle mükemmel bir rahatlık sağlar.

Fotoselli kapı Günümüzde,

fotoselli kapılar her bina çeşidi için artık normal özelliklerden biri haline gelmiştir.

Kapıyı açmak için fiziksel bir güce ihtiyaç duymamaktayız.

Kapı geçiş alanına girer girmez sizi algılar ve kendiliğinden açılır.

Fotoselli Kapı, cam kapılara da uygulanabilme özelliğinin yanı sıra,

daha fazla alüminyum profilden imal edilen kapılara uygulanmaktadır.

Halk arasında nadiren de olsa, otomatik kapı olarak da bilinirler.

Adını kapının üst bölümüne yerleştirilmiş olan fotosel sisteminden alır.

Fotosel Sistemi, ışığa karşı hassas dirençlerden oluşmuş bir sistemdir.

Bu dirençler ışığı insan gözüne benzer bir yöntemle algılama yeteneğine sahiptir.

Kontrol Sistemi bu algılama sonucunda kapıyı harekete geçirebilmektedir.

Fotosel, aslında çevresindeki ışık değişimlerine tamamen duyarlıdır.

Fakat sistem dizaynında, bunun olası zararlarını bertaraf etmek için

LDR de denilen bu dirençler siyah tüplerin içine uygulanmaktadırlar.

Bu sayede fotoselin görüş açısı istenilen alanla sınırlandırılmış olmaktadır.

Genel olarak yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kullanılır.

Örnek vericek olursak;

Süpermarketlerden havalimanlarına,

fabrikalardan alış- veriş merkezlerine,

otellerden hastanelere kadar yaygın olarak kullanılan bir sistemdir

* Prizmatik fotoselli kayar kapı

* Kendinden hava perdeli otomatik kayar kapı (Air Gate)

* Eğimli otomatik kapı

* Medya panelli otomatik kayar kapıMarka: Taşıma kapasitesi 80+80 kg

Açılma hızı 250-500 mm/sn ayarlanabilir

Açık kalma süresi 0,5-30 sn ayarlanabilir

Voltaj aralığı 150-320 V/ac

Elektrik kesintisinde 4-6 kg kuvvetinde uygulanacak güçle açılabilir.

Sessiz sarsıntısız uzun ömürlü DC motor.

Radarların mikrodalga olması ancak hareketi algılama avantajını gerektirir.

Radarlarda hassasiyet ayarı seçeneği vardır.

Kapının kapanması sırasında arada kalan insan veya cisimlerin güvenliği için emniyet fotoseli dahildir.

FOTOSELLİ KAPI’NIN

FAYDALARI NELERDİR?

Fotoselli kapıların faydalarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz;

* Kullanımı kolay ve zahmetsizdir.

* Estetiktir, göze hitap eder. Her türlü dekorasyona uyumludur.

* İşletmenin imajının sürekli yeni görünmesini sağlar.

* Giriş ve çıkışın yoğun olduğu işyerlerinde, hem opsiyonel, hem de sesiz çalışma özelliğiyle cezbecidir.

* Engelli vatandaşlarmız için kolay geçiş imkanı sağlamaktadır.

* Hijyeniktir. Kapıyı açmak için hijyenik olmayan kapı kollarına dokunmanıza gerek kalmamaktadır.

Dolasıyla, otomatik kapıların sağlık sektörüne de dolaylı yoldan katkısı büyüktür.

* Enerji tasarrufu sağlar.

* Haraketi fotosele bağlı olduğu için işletmelerin ısı kaybını minimuma indirir.

 

Fotoselli kapı dört ana sistemin bir araya gelmesiyle çalışır.

Bunlar şu şekildedir;

 

1. Algılama sistemi (Radar):

Kapıya yaklaşan objeyi algılama sistemidir.

Günümüzde, algılama sistemi mikrodalga veya kızılötesi frekanslarla çalışır.

Aygıt, objeyi algılar-algılamaz, programlamaya göre, gerekli düşük voltajlı elektrik sinyali Kontrol Paneline gönderir.

2. Kontrol Paneli yönetim sistemi:

Kapının beynidir.

 

Otomatik kapının en yaygın

5 fonksiyonunu

1. Normal mod: Aç-kapa,

2.Gece modu: Sürekli kapalı,

3.Sürekli açık modu,

4.Kış modu: Kanatlar yarı yarıya açılır,

5.Sadece giriş modu: Tek yönlü açılır)

yönetir.

FAAC grubunun A100 modellerinde örneğin,

E100 kontrol paneli kullanılır ve bilgisayara entegre ve uzaktan kontrol edilebilir özellikleriyle piyasanın 1 numarasıdır.

Kontrol paneli, kapının en üst kısmı ve iç mekana denk gelen ana gövde profili içindedir.

3. Kanat profilleri sistemi: Ana malzeme olarak alüminyum profillerden oluşur.

Kanatların ağırlığı, otomatik kapının performansına doğru orantılıdır.

Örneğin 4mm+4mm cam kullanılan ve 2200 mm geçiş yüksekliğindeki tek kanadın ağırlığı, ortalama 50-60 kg arasındadır.

Dolayısıyla, otomasyonun çift kanat düşünüldüğünde, 100-120 kg kanatları taşıyabilmesi gerekir.

4. Motor ve yürütme grubu sistemi: Fotoselli kapının en önemli unsurudur. Dekoderli motorlar yaygınca kullanılmaya başlamıştır.

Motor ile yürütme grubu birbirine bağımlı çalışır ve doğru orantılı performans içindedir.

Hız ayarı, ağırlık ayarı ve bir çok başka özellikler, motor ve yürütme grubunun performansına göre belirlenir.

Fotoselli Kapı sistemleri aynı zamanda güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekmektedir.

Örneğin, elektrik kesintilerinde yedek batarya ünitesi sayesinde açılma kapanma sağlanabiliyor.

Ayrıca mekanizmanın kilitleme ünitesi elektromanyetik olduğundan, ancak istenildiği zaman manüel bir kilitle uygulanabiliyor.

Mekanizma ile birlikte kullanılan emniyet fotoseli sayesinde ise kapı kanatları kapanırken bir engelle karşılaşılırsa sıkışmaları engellemek için otomatik olarak tekrar açılıyor.

 

FOTOSELLİ ALUMINYUM BINA GIRIŞ KAPILARI

İlgili resim

FOTOSELLİ ALÜMİNYUM BİNA GİRİŞ KAPILARI ile ilgili görsel sonucu

FOTOSELLİ ALÜMİNYUM BİNA GİRİŞ KAPILARI ile ilgili görsel sonucu

İlgili resim

İlgili resim

 

 

 

 

 

FOTOSELLİ ALÜMİNYUM BİNA GİRİŞ KAPILARI ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alüminyum apartman kapısı fiyatları

alüminyum giriş kapı modelleri

alüminyum bina giriş kapısı ankara

alüminyum dış kapı modelleri

alüminyum kapı fiyatları

alüminyum apartman giriş kapısı

bina giriş kapıları fiyatları

posta kutulu apartman kapısı fiyatları