Aluminyum Giydirme Cephe Sistemleri

cam cephe modelleridis cephe giydirme modellericam, silikon, cephe, kaplama, giydirmealuminyum cephe kaplamacam ve kompozit kaplama

silikon cephe cam kaplama
kompak, compak, panel kaplama

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemi nedir?

Silikon giydirme cephe sistemi, projesinde belirtilen açıklıklarda ve her katın döşeme betonuna alüminyum veya galvanizli çelikten üretilmiş ankarajlara bağlanan taşıyıcı düşey profiller ile bunlar arasına istenilen yüksekliklerde cam takabilmek ve bunları taşımak için düşey taşıyıcı profillere özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıt profillerinden oluşan sisteme denir.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemiprojesine uygun olarak kuru sistem strüktüel silikon sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvenizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerde diletasyonu sağlanmış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belrtilen yüksekliklerde ısıcam veya kompakt, kompozit panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemenlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşturulan sistemdir. Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılmaktadır. Profillerin ankraja bağlantıları özel paslanmaz cıvata, burç, her iki başta aderası temin eden özel pullarla yapılmaktadır.Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmaktadır.

 

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe SistemiSilikon giydirme cephe sistemlerinin alt konstrüksiyonu üreten yerli ve yabancı bir çok firma vardır. Ancak silikon giydirme cephe sisteminde profosyenel çözümler sunan sayılı firma vardır. Silikon giydirme cephe sistemi camın bir profile montajı, profilinde binaya ankaj edilmesi değildir. Silikon giydirme cephe sistemi adı gibi bir sitemdir. Silikon giydirme cephe sistemine dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, tümüyle cam görünümü oluşturulmaktadır. Silikon giydirme cephe sistemi cam yapısı gereği yapı ile entegre olabilmesi için yardımcı elemanlara ihtiyaç duymaktadır.
Silikon giydirme cephe sistemi Alüminyum griyajlar ve kaset profilleri ile bu ihtiyaç, bütünlüğe dönüşür. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık Epdm fitilleri ile sağlanmaktadır. Yapı sektörü, daha geniş açıklıklarda şeffaflığı sağlayabilmek için sürekli arayış içerisinde olmuş ve bu nedenle değişik elemanlar kullanmayı denemiştir. Silikon giydirme cephe sistemiile yapı sektörü gelişmiş ve zenginlik kazanmıştır. Silikon giydirme cephe sistemi İki cam arasındaki fugalarda silikon dolgu veya fitil fuga ile alternatifleri seçilebilir.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemi , binalara yüksek prestij ve zengin cephe görünümü kazandırdığı için çok tercih edilmektedir. İstenildiğinde, modüllerin içine kanat profili uygulaması yapılarak gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir. Camın sadeliğinin ve asaletinin ön plana çıktığı silikon giydirme cephe sistemleri , yapıya komple bir şıklık getirmektedir. Alüminyum düşey ve yatay taşıyıcı profillerle alt konstrüksiyon oluşturulur. Camlar fabrika ortamında özel testlere tabi tutularak mesafe belirleyici bant (Norton bant) ve bonding silikonuile yapıştırılır kaset profillerine yapıştırılarak sistem detaylarına göre kasa haline getirilir .Kasetler taşıyıcı konstrüksiyon üzerine şantiye ortamında kaset bağlantı takozları ile sabitlenir. Yatay ve düşey profiller çelik ankrajlarla katlar arasındaki döşemeye montaj yapılmaktadır , ana karkas oluşturulmaktadır. Daha sonra oluşturulan alanların ölçüleri alınarak cam panellerin ölçüleri çıkartılmaktadır. Çıkartılan ölçülere göre kasetler kesilerek cam fabrikasına gönderilmekte ve orada istenilen cam niteliğine göre kasetlere camlar yapıştırılmaktadır. Oluşan cam paneller, klips yardımıyla önceden hazırlanmış olan karkaslara monte edilmektedir. Bu sistemle bina içerisinden cam montajı yapmak mümkündür. İki cam modül arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir. Gerekli güvenlik testlerinin ardından camlı kasetler, alüminyum konstrüksiyon üzerine sistem aparatlarıyla bağlanır. Strüktürel silikon cephenin spandrel farklı panel yapılabileceği gibi film kaplı ısıcam paneller veya film kaplı tek camdan oluşan arkası ısı yalıtımlı paneller de yapılabilir. Dışa açılan gizli kanatlar dışarıdan asla fark edilmez. Kasetler arasında yalıtım için epdm fitiller kullanıldığından silikon uygulanmasına gerek yoktur.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Alüminyum Giydirme Cephe Sistemlerinin Görünüşlerine göre Karşılaştırılması

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Alüminyum giydirme cephe sistemleri mimarların ve işverenlerin estetik kaygılarını giderecek detay çözümlerini içermekte ve tasarım esnekliğiyle farklı alternatifler sunmaktadır. Bu alternatif yatay-düşey kapaklı (baskı profilli) giydirme cephe sistemi, karma sistemler ve mastik taşıyıcılı giydirme cephe sistemi olmak üzere görünüşlerine göre üç gruba ayrılmaktadır
  1. Yatay-Düşey Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi
  2. Karma Sistemler
  3. Mastik Taşıyıcılı Giydirme Cephe Sistemleri

Şekil 3.2: Giydirme cephe alüminyum profil çatkı şeması

cephe alüminyum profil çatkı şeması

 

 

Alüminyum Giydirme Cephe Maliyet Hesabı

Alüminyum giydirme cephe sistemleri özellikle yüksek binalarda benzer modüllerin tekrarı ile oluşmaktadır. 40 katlı bir binada genellikle tüm katlarda yatay kayıtların aksları aynı mesafede planlanmakta ancak mimari konsepten oluşan form değişikliklerinde belli katlarda farklılık göstermektedir.
Alüminyum giydirme cephe sistemlerine ait maliyet hesabında alüminyum profiller ve aksesuarlar farklı kalemler olarak hesaplanır. Binalarda tüm cephelere ait malzemeleri hesaplamak uzun ve hata yapmaya elverişli olduğundan genellikle tekrar eden modülasyon seçilerek belli bir alana ait maliyet hesaplanır. Daha sonra bu maliyet m2 maliyete dönüştürülerek tüm binaya ait alüminyum giydirme cephe m2 maliyeti olarak teklife işlenir
Maliyet hesabında alüminyum profiller farklı bir kalem olarak hesaplanmalıdır. Alüminyumprofil üretici firmalar genellikle profillerin boylarını 6 mt veya 7.30 mt gibi standart ölçülere bağlar, üretir ve stoklar. Uygulayıcı firma proje bazında ihtiyacı olan miktarı standart profil boylarını göz önüne alarak hesaplar ve sipariş ederek temin eder. Ancak standart ölçüler çerçevesinde çok fazla fire oluşuyorsa, sipariş edilecek miktar belli bir m2’ nin üzerindeyse uygulayıcı firma profil üretici firmadan standart dışı, istediği uzunlukta profil talep edebilir. Ancak stokta hazır bulunmayan profillerin temini standart profillere göre daha uzun zaman almaktadır. Modülasyon etüdü aşamasında belirlenen aks aralıkları maliyet hesabını etkilemektedir. Ayrıca binanın kat yüksekliği de profillerdeki fire miktarını etkilemektedir. 2.5 mt kat yüksekliğine sahip bir bina olduğunu düşünelim, bir adet düşey alüminyum profille iki katı geçmek için 5 mt profil gereklidir. 6 mt standart boyda üretilen profilde her düşey aks için 1 mt fire oluşmaktadır. Dolayısıyla seçilen örnek modülasyonda fireleriyle birlikte ne kadar alüminyum profil kullanıldığı hesaplanmalıdır. Uygulayıcı firmalar alüminyum profili genellikle kg fiyatıyla aldığından analizlerde kg fiyatını kullanmayı tercih etmektedir. Isı izolasyonlu profiller varsa farklı bir kalemde toplanır, mt cinsinden fireli miktarı bulunan alüminyum profiller, kg/mt değerleriyle çarpılır. Standart profillerde, ağırlık ile ham profil birim ağırlık fiyatı çarpılır. Daha sonra herbir profilin sistem içinde hangi yüzey kaplama işlemlerine tabi olacağı tespit edilir, kaplama miktarı ile birim maliyeti çarpılır. Kullanılan aksesuarlar ise mt veya adet cinsinden hesaplanır, birim maliyetleri ile çarpılarak aksesuarlara ait toplam maliyet bulunur. Bulunan değerler analiz edilen modülün toplam m2 değerine bölünür. Ham profil, yüzüy işlemleri (fırın boya veya eloksalleme), aksesuarlar için elde edilen m2 maliyetlerine, nakliye, işçilik, genel gider, kar ve vergi, m2 maliyetleri eklenir. Örnek modülasyona ait hesaplanan m2 fiyatı, giydirme cephe sistemine ait birim m2 fiyatı olarak teklife aktarılı

Dış Cephe Kompozit Nasıl Yapılır ?

Cephe kompozit kaplaması yapılması için (tüm saçaklarda altlı ve üstlü kaplama dahil olmak üzere) gerekli görülen yerlerde ana taşıyıcı sistemin oluşturulması amacıyla gerekli olan çelik profillerin temin edilmesi, iki kat antipas boya ile boyanması ve montajının yapılması, sisteme ait alüminyum profillerin temin edilmesi montajı ve alt karkas oluşturulması.
Her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta alüminyum arasına sıkıştırılmış 3 mm. kalınlıkta mineral dolgulu toplam 4 mm. kalınlıkta dış yüzü dış hava etkenlerine karşı dayanıklı flourocarbon boyalı kompozit panellerin temin edilmesi ve modülasyona göre oluşturulmuş alüminyum taşıyıcılarına montajının yapılması, kaplama altı ısı yalıtımı yapılması amacıyla 50 mm. kalınlığında 100 kg/m3 yoğunluğunda taşyünü plakalarının temin edilmesi ve betonarme kolonlara ve duvarlara mekanik yöntemle montajının yapılması gerekir.

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik cephe kaplama sistemi nedir?

Seramik cephe kaplama sistemi; Yapılarda sağır kısımlarında taşıyıcı alüminyum konstrüksiyonla birlikte uygulanır. Seramik cephe kaplama sistemi Yüksek aşınma ve darbe dayanımı, düşük su emme özelliği, leke tutmaması, kolay monte edilebilmesi, dış hava şartlarına dayanıklı olması, çok sayıda renk ve ebat seçeneğine sahip olması gibi özelliklerinden dolayı iç ve dış cephelerde tercih edilen malzemelerdendir.

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik cephe kaplama montaj sistemi klipsli sistemle yapılır. Seramikler paslanmaz çelik görünür klipsler ve EPDM fitiller ile beraber taşıyıcı alüminyum profillere monte edilmek suretiyle uygulanan ekonomik ve güvenilir bir sistemdir. Her türlü ebatta kullanılabilir.
Diğer bir alternatif uygulama şekli ise gizli klipsli sistemdir. Gizli klpisli sistemde Seramikler, arka yüzeylerine dört noktadan açılan kırlangıç kanallara takılan alüminyum klipsler yardımıyla taşıyıcı konstrüksiyona monte edilir.
Seramik Cephe Kaplama SistemiSeramik cephe kaplama sistemi ayrıca sistem içerisinde devamlı hava sirkilasyonu olması nedeniyle binada rutubet oluşumuna izin vermez. Seramik cephe kaplama sistemi   yapı cephelerine ankrajlarla tespit edilen taşıyıcı profiller, özel olarak imal edilmiş panel tutucuları ile asılıyor. Düşey derzlere gerektiğinde fuga profili yerleştirilerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Yatayda paneller arasında oluşan derz boşlukları cephenin arkasında doğal havalandırmaya olanak sağlıyor.

 

 

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik Cephe Kaplama SistemiSeramik cephe kaplama sistemi ; Yüksek darbe dayanımı ve yüzey sertliği, leke tutmama su emme sıfır atmosferik koşullardan etkilenmeme gibi dış cephe kaplama malzemelerinde istenen performans özelliklerine sahip granit seramik karolar , doğal taş kaplama malzemelerine karşı olan hafiflik avantajı ile de birlikte , Çeşitli nitelikte taş malzemelerin duvar önüne serilen taşyününden sonra kendi özel konstrüksiyonu üzerine montajı yapılır.
Seramik cephe kaplamanın diğer bir montaj şeklide yapıştırmadır. Seramikler, alüminyum taşıyıcı profile yardımcı geçici bant ve poliüretan esaslı yüksek mukavemete sahip -40° ile +100° de elastikiyetini kaybetmeyen bir malzeme ile monte edilir.
Seramik cephe kaplama sistemi panelleri “çift cidarlı” ve “tek cidarlı” olmak üzere iki türde üretiliyor ve çift cidarlı terracottaların deprem sertifikası bulunuyor. Su emme, genleşme, donma dayanımı konularında ISO 10545 standartlarına uygundur.

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

En ekonomik porselen seramik uygulama metodudur ve her türlü ebatta uygulanabilir. İsteğe göre açık derzli ya da kapalı derzli olarak monte edilebilir. Kapalı derzli sistemde, Açık derzli uygulamaya ek olarak kaplama malzemesinin düşey ve yatay derzlerine istenilen RAL renginde özel tip alüminyum profiller monte edilerek malzemenin derzleri arasındaki boşluklar kapatılmış olur.
Seramik cephe kaplama , günümüz mimarisinde yapıları dış etkenlerden koruması, yapı içi iklimi muhafaza etmesi, periyodik bakım istememesi, doğal, dayanıklı ve estetik olması sebebiyle yapı sektöründe kullanımı giderek artan bir yöntemdir.
Seramik cephe kaplama sistemi kullanıcılara avantajlar sunarken, renklerinin solmaması ve donma-çözünme etkilerine karşı dayanıklı olması, her türlü koşulda kullanılmasına olanak verir. Kültür taşları, doğal taşa göre hafiflik, satın alma ve uygulamada daha az maliyet, hızlı ve pratik uygulama, bakım maliyetinin olmaması gibi.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta cephe kaplama sistemleri nedir?

Terracotta Cephe Kaplama SistemiTerracotta cephe sistemi çift cidarlı ve tek cidarlı” olmak üzere iki türde üretilmektedir. Terra Cotta cephe kaplama ürünleri ileri teknoloji ile üretildiğinden atmosferik etkiler karşısında dirençli olup, geri dönüşüm özelliği bulunmaktadır. Terra cotta cephe kaplaması ile bina gövdesi koruyucu bir kaplama kazanırken strüktürel karakteristikler yenilikçi, bakım gerektirmeyen, ekolojik, ekonomik ve çok iyi tasarım potansiyeli sunan cephe sistemi ile birbirini tamamlamaktadır.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta kil ve doğal malzemelerden endüstriyel olarak üretilmektedir. Terra cotta cephe kaplaması Tamamen doğal kil malzemeden, ortalama 1200 °C ısıda pişirilerek elde edilen Terra Cotta” malzemeler hava katmanlı giydirme cephe sistemlerinde dekoratif ve tamamlayıcı yapı elemanı olarak uzun yıllardır yatırımcı ve mimarın tercih ettiği doğal cephe kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Terracotta Cephe Kaplama SistemiTerra cotta su emme, genleşme, donma dayanımı konularında ISO 10545 standartlarına uygundur. Terracotta paneller ve yapı cephelerine ankrajlarla tespit edilen taşıyıcı profiller, özel olarak imal edilmiş panel tutucuları ile asılıyor. Terra cotta cephe sistemleri Alt konstrüksiyon olarak alüminyum profiller kullanılmakta olup, ısı yalıtımının önemli olduğu dış cephelerde seramik kaplama arkasında taşyünü veya camyünü montajı da yapılmaktadır. Terra Cotta modüllerinin montajı, oluşturulan alüminyum alt konstrüksiyona özel aparatlar sayesinde mekanik yöntemlerle yapılmaktadır.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terra cotta Cephe Panelleri 1500 x 4000 mm’ den başlayarak 2500 x 5000 mm’ ye kadar üretilmektedir. Paneller tamamen kil ve doğal malzemelerden homojen olarak üretildiklerinden imalat sırasında istenilen özel ölçülere göre kesilebilmektedir. Terra cotta Düşey derzlere gerektiğinde fuga profili yerleştirilerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Yatayda paneller arasında oluşan derz boşlukları cephenin arkasında doğal havalandırmaya olanak sağlıyor.
Terra cotta giydirme cephe sistemleri, pek çok prestijli projede kullanılmıştır. Tüm uygulama detayları çözülmüş olup, sağladığı avantajlar sayesinde çok tercih edilen doğal cephe kaplama malzemesidir

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terra cotta Kullanıcılara avantajlar sunarken, renklerinin solmaması ve donma-çözünme etkilerine karşı dayanıklı olması, her türlü koşulda kullanılmasına olanak verir. Kültür taşları, doğal taşa göre hafiflik, satın alma ve uygulamada daha az maliyet, hızlı ve pratik uygulama, bakım maliyetinin olmaması gibi avantajlarıyla önemli bir cephe kaplama alternatifi haline gelmektedir.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta Cephe Kaplama SistemiTerra cotto Cephelerin doğal olarak havalanmasını sağlayan, mimari hayal gücünü sınırlamayan cephe kaplama malzemeleridir. Renklendirme için yapay malzeme kullanmak yerine çok çeşitli renk seçenekleri doğada var olan pigmentler ve toprağın kendi doğal renkleri ile farklı pişirme sıcaklıkları kullanılarak elde edilmiştir.
Cephe kaplama sistemleri arasında estetik ve şık bir duruşa sahip olan terra cotta cephe kaplama sistemleri, son dönemlerin en fazla tercih edilen cephe kaplamaları arasında yer almaktadır.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Klipsli giydirme cephe detayları

Klipsli cephe detay

Klipsli Giydirme Cephe SistemiCam çıtalı, ısı yalıtımlı ve farklı derinliklere sahip griyaj profilleri ile geniş açıklık uygulamalarına olanak sağlayan Çıtalı cephe sistemi giydirme cephe sistemi, bina dış görünümü itibariyle ince ve estetik parçalardan oluşmaktadır
Camlar Kenarları rodajlı olacak projesine ve strüktürel silikon yapıştırma şartnamesine uygun olarak fabrikada tozdan tamamen arındırılmış klimatize odalarda yapıştırılacaktır. Taşıyıcı çerçeve tesbit edilmemiş eloksal olarak bilahare üzeri istenilen renkte kaplanacaktır. Sistem cam takıldıktan sonra DIN 18055’e uygun fuga geçirimsizliğini sağlamış olacaktır.
Klipsli cephe

Klipsli Giydirme Cephe Sistemi

Çıtalı silikon cephe sistemi; Bu sistemde diğer sistemler gibi taşıyıcı sistem aynı şekilde uygulanır. Silikon cepheden farklı olarak kaset profilleri yerine özel olarak üretilmiş u profiller ile cam arası ( ısı cam ) imalat yapılıp; klipsler vasıtası ile cepheye uygulanır. Daha sonra klipslerin üzerine Epdm fitiller ile yalıtım sağlanmış olur. Bu sistemde kaset kullanılmaz ve ekonomik olma sebebi budur

DIŞ CEPHE KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

DIŞ CEPHE KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte binaların estetik görünümleri ve  yalıtımları için birçok dış cephe kaplama çeşitleri üretilmiştir. Binaların dış cephelerine monte edilebilen kaplamalar hafif olmaları sebebiyle bina ya ek yük getirmeden uygulanabilmektedir.

DIŞ CEPHE KAPLAMA MODELLERİ

Dış Cephe Mantolama

Dış Cephe Mantolama

Dış Cephe Mantolama

Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.
Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

Ahşap Dış Cephe Kaplamaları

Ahşap kaplama,  binalara doğal bir görüntü vermektedir. Hava bariyeri sayesinde nefes alan bir kaplama malzemesidir. Diğer cephe kaplamalarına göre daha hafiftir. Sistemle birlikte uygulanacak yalıtım ile birlikte binaları dış etkilerden koruduğu gibi, estetik görünümü ile de çevresini güzelleştiren bir dış cephe kaplamasıdır.

Prekast Dış Cephe Kaplamaları

Üstün dayanım özelliği olan bir beton uygulamasıdır. Silis kumu ve beyaz çimentonun karışımından elde edilir. ABD ve Avrupa ülkelerinde 70′li yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’de kullanımı yaygınlaşan prekast,her türlü binaya uygulanabilme özelliğine sahiptir. “Glass Fiber Reinforced Concrete, GFRC” olarak bilinen prekast, fiber beton kaplama ya da çimento panelleriyle birlikte birçok farklı mimari uygulamada kullanılmaktadır. Dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılan prekast su,nem,ısı ve ses yalıtım kabiliyetine sahiptir.

Alüminyum Kompozit Panel Dış Cephe Kaplamaları

Alüminyum Kompozit Panel Kaplama

Darbe ve kırılmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür, diğer malzemelere göre daha hafiftir cepheye ek yük getirmez. İmalat aşamasında işlenmesi, daha sonra bakımı ve temizliği kolaydır. Granit ve ahşap desenli gibi seçenekleri mevcuttur. İç cephelerde de kullanılabilir.Alüminyum Kompozit Panel, her iki yüzeyi çeşitli kalınlıklarda (0,50 mm, 0,30 mm, 0,21 mm) alüminyum arası non-toxic (çevre dostu) polietilenden oluşan, dış yüzeyi değişik renkler ile kaplanabilen, taşıma, depolama ve uygulama aşamasında renkli yüzeyin zarar görmemesi için plastik film kaplı olan ve modern mimari yapılarda sıkça tercih edilen bir kaplama malzemesidir
Yalı Baskı Dış Cephe Kaplamaları
Doğal malzemeler kullanılarak üretilen yalı baskı cephe kaplamaları sahip olduğu ahşap görünümü ile cephelere estetik bir görünüm kazandırır. Üzerine boya uygulaması yapılabilir, neme karşı dayanıklıdır kabarma ve dökülme yapmaz, uzun süreli dayanım özelliğine sahiptir, ısıya ve ateşe dayanıklıdır, her türlü binaya rahatlıkla uygulanabilir. EPS ısı yalıtım levhalarının üzerine akrilik esaslı elyaflı sıva kaplanması yöntemi ile üretildiği için, hem ısı hem de su yalıtımı kabiliyeti vardır, dış cephe kaplama firmaları uygulama kalitesine göre  %50-60 arası ısı yalıtımı sağlayabilir.

Doğal Taş Dış Cephe Kaplamaları

Taş kaplama uygulamaları konutların çevresel faktörlerden kaynaklı darbe ve aşınımlara karşı koruma sağlama amacı ile kullanılabileceği gibi konutların toprak zemin ile temasını engellediği için cephe ve çevre düzenini sağlamak amacı ile de kullanılabilmektedir. Özellikle bisküvit tuğlalar kullanılarak uygulanan taş kaplamalar kendine has rengi ile cephelerde farklı tasarımlar oluşturmakta ve konutlarınıza değer katmaktadır.

Siding Dış Cephe Kaplamaları

Siding Dış Cephe Kaplamaları

Siding Dış Cephe Kaplamaları

Siding ısı ve suya dayanıklı bir dış cephe kaplama şeklidir. Siding; polistren plakaların fabrikalarda siding yani yalı baskısı formunda üretilip üzeri özel dış cephe kaplaması ile kaplanarak imal edilen bir malzemedir.
Senelerce ilk günkü güzelliğini muahafaza eder.Uzun ömürlüdür, boya bakım ve onarım gerektirmez, kolay temizlenir.Estetik ve çağdaş görüntüsüyle yaşam alanlarınızı güzelleştirir, binanıza değer kazandırır.Tuğla, beton, ahşap ya da çelik konstrüksiyon üzerine tek katlı veya çok katlı binalarda kullanılabilir.Tüm hava koşullarına dayanıklıdır, esneme, büzülme esnasında kendini tolere eder.
Güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı dirençlidir.Isıtma ve soğutma masraflarından tasarruf edilir.İç detaylarında kullanılan buhar dengeleyici sayesinde duvarlarda nem oluşturmaz.Üzerindeki tahliye delikleri ile bina nefes alır.Köşe birleşim boşlukları sayesinde bina nefes alır.Küçük sorunları çözebilecek aksesuarlarıyla sorunsuz ısı yalıtımı sağlar.Değişik renk seçeneklerine sahiptir.Kısa sürede ekonomik ve hızlı çözümleriyle montajı yapılır.

Cephe Kaplama Sistemi 2016 Fiyatları

Cephe Kaplama Sistemi 2016 Fiyatları

Seramik Cephe Kaplama SistemiCephe Kaplama Sistemi 2016 Fiyatları için malzeme ve işçilik maliyetleri ; malzemeye, işçiliğe ve ihtyaca göre, gün gün değişiklik gösterebiliyor. Bu sebeple firmamızın, size özel fiyat teklifi verebilmesi için mimarımızı 7/24 arayabilirsiniz. Mutlu günler dileriz.
Dış cephe sistemleri kavramı çok genel bir konu olup , içerisinde sayısız alt konuyu barındırmaktadır. Dış cephe sistemleri denildiğinde, bir binanın dış cephesiyle ilgili yapılabilecek bütün iş alanları akla gelmektedir. Bina dış cephesi ile ilgili, farklı uzmanlık alanlarında bir çok bölüm bulunmaktadır. Fakat bunları iki  ana başlık altında toplamak mümkün.

Cephe Kaplama Sistemi

Birincisi ısı ve ses yalıtımıyla ilgili olan mantolama ve ses yalıtım camları konulu çalışmalar.
İkincisi ise binanın daha çok dış görüntüsünün göze güzel görünmesiyle ilgili olan alüminyum giydirme cephe, cam cephe ve silikon giydirme  cephe, dekoratif kaplama gibi… çalışma alanlarıdır.

Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri Karma Sistemler

Karma Sistemler

basliksiz-1Şekil 3.7: Yatay kapak, düşey silikonlu sistem içi gizli açılır kanat detayBu sistemde kapaklı giydirme cephe sistemiyle cam cama giydirme cephe sistemi karma olarak uygulanır. Giydirme cephe sisteminde tasarımcının isteğine göre farklı görsel etki elde etmek mümkündür.
Yatay akslar cam cama, düşey akslar kapaklı sistem yapılabileceği gibi, yatay akslar kapaklı düşey akslar cam cama giydirme cephe sistemide uygulanabilir. Sistemde kullanılan dolgu silikonlar UV ışınlarına dayanımlı olmalıdır. Aksi taktirde zaman içinde bozulan derz dolguları, sızdırmazlık görevlerini yerine getiremeyerek gerekli yalıtımı sağlayamayacaktır (Şekil 3.7). Karma sistemlerin diğer bir uygulama şekli modülasyonların üç taraflı cam cama veya kapaklı olduğu sistemlerdir. Bu tip giydirme cephe uygulamaları genelde köşe birleşimlerinde tercih edilmektedir

Kapaklı giydirme cephe detayı

Kapaklı cephe detay

Kapaklı Isı Yalıtımlı Cephe Sistemi

Kapaklı Isı Yalıtımlı Cephe Sistemi

Sistemin teşkilinde silikon yapıştırmaları tamamen fabrikada özel makinaları ile özel klimatize ve tozsuz odalarda uygulanacaktır.
Taşıyıcı profiller düşey ve yatay’larda 50 x 100 mm ebatlarında olacaktır. Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır.
Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir. Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar  ile yapılacaktır, Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır.İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnedin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek tarzda kayar mesned olarak konulması gereklidir.
Kapaklı cephe
Kapaklı cephe, projesindeki görünüşe uygun olarak kuru sistem strüktürel silikon sistem olacaktır. Camlar giydirme cephe taşıyıcı profillerine alüminyum kaset sistemli  bağlantı olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvanizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerinde dilatasyonu sağlamış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşur

Çelik takviyeli cephe detay

Giydirme cephe sistemi tüm detayları sitemizde mevcuttur. Giydirme cephe sistemi çeşitliliği olduğu kadarda, giydirme cephe profilleri üretimi yapan bir çok alternatif firma vardır. detay bir çok firmanın profillerini sitemizden indirebilrisiniz
Taşıyıcı profiller düşey ve yatay’larda 50 x 100 mm ebatlarında olacaktır. Giydirme cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da döşeme alt ve üstünden yatay bağlamaya uygun olmalıdır. Ankraj sistemleri sabit ya da ara mesnet (hareketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir. Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır, Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansi temin eden özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmalıdır.İki mesnetli taşıyıcılarda ikinci mesnedin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek tarzda kayar mesned olarak konulması gereklidir.

Çelik takviyeli cephe

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Cam ve polikarbonat levha uygulanabilme imkanına sahiptir. Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğu kadar aynı zamanda ekonomiktir.Çelik takviyeli cephe sistemi, Kat yüksekliği ve aks açıklığı fazla olan cephelerin çözümde idealdir.Çelikle bir çok açıklıklar rahatlıkla geçilirken . Alüminyumun statik değerleri belli bir yüksekliğin üstünü kaldırmıyor. Bu durumda çelik kolonlar üzerine montajı yapılan bu sistem ile cephe oluşturulmakta. Bu sistem çelik konstrüksiyon ile yapılan yüksek katlı binalar için uygun olmaktadır

 

Giydirme Cephe Sistemlerinde Cam Malzeme Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Giydirme Cephe Sistemlerinde Cam Malzeme Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Alüminyum Giydirme Cephe SistemleriAlüminyum giydirme cephe sistemelerinde kullanılacak cam doğru tanımlanmalı ve tarif edilmelidir. Doğru tanımlama yapmak için camın renk ve ışık yansıması, ışık geçirimi, güneş enerji aktartımı, ısı geçirgenlik katsayısı, gölgeleme emsali, ses yalıtımı, emniyet ve güvenlik derecesi, yangına karşı dayanık parametrelerini kapsayan inceleme yapılmalı, rüzgar basıncı ve diğer yükler, ısıl gerilimler ve spontan kırılmalar, kondensasyon göz önüne alınmalıdır.

Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri

Cam uygulamaları yüksek performans değerlerine özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, cam üretim ve işletme tekniklerinde, metalurji alanında, diğer yapı malzemeleri alanında ve diğer mühendislik tekniklerinde yaşanan gelişmeler sonunda ulaşmıştır. Estetik ve ekonomikliğin yanında camdan beklenen diğer işlevler, yağış, rüzgar, toz vb. hava şartlarına karşı koruma, ısı transferine karşı yalıtım sağlayarak soğutma giderlerinden tasarruf, güneş kontrolü, görüntü kontrolü, hırsızlığa ve saldırılara karşı dayanıklılıktır.
Bronz, gri, mavi, pembe, altın, gümüş ve hatta naturel renklerin değişik tonlarında %5’ten (mat) %55’e (yüksek yansımalı) kadar ışık yansımalı camlar üretilmektedir. Camda renk cam harmanına katılan renklendiriciler veya kaplamalarla elde edilir. Yansıtıcılığı yüksek camlar içteki gözlemciye “koyu”; dıştakine ise “açık” görünür. Cam rengi düşük yansıtmada öne çıkmakta, yüksek yansıtmada geri plana itilmektedir [18]. Camda gün ışığı geçirgenlik tercihleri coğrafi konuma göre farklılıklar göstermektedir. Bulutlu kuzey ülklerinde bol doğal ışık bir ihtiyaçken, güneyde aşırı parlaklığı sorun olabilmektedir. % 100 ışık geçirimine sahip cam kütlesine tamamen renklendirilmesi ile veya cam yüzeyinin renkli yansıtıcı tabaka ile kaplanması yoluyla % 9’dan % 66’ya kadar ışık geçirimi özelliği olan camlar elde edilmektedir.
Düşük ışık geçirimi dışardan bakıldığında içerinin görülmesini engeller, binaya kristal imaj verir ve binanın gerçek ölçülerinin tam olarak algılanmasını engeller, çalışanlarda dışarıya koyu güneş gözlükleri arkasından bakıyor etkisi yaratır. Gün boyunca devamlı suni aydınlatmaya gerek duyulur. Dolayısıyla, hem çalışanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler meydana gelir, daha fazla elektrik enerjisi kullanılır, hem de suni aydınlatmadan kaynaklanan ısınma dolayısıyla ek soğutma yükü ve maliyeti oluşur. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için ışık geçirgenlik miktarı i şin başında kararlaştırılmalı ve istenilen doğal ışık miktarı, bina fonksiyonlarına göre hesaplanmalıdır. Bina fonksiyonu bu aşamada çok önemlidir. Bina kullanıcılarının, bilgisayar kullanıp kullanmayacağı, odaların derinliği, kullanılan objelerin renklerinin doğal veya suni görünmelerinin taşıdığı önem bilinmelidir. Hastanelerde hastaların tenlerinin mümkün olduğunca doğal renklerinde görünmesi gerekmektedir. Ayrıca ofis binalarında da ışık geçirimi minımum % 30- 35 değerlerinde olmalıdır. Tamamı cam kaplanmış bir cephe sisteminde, normal düz cam veya kaplamasız düz cam kullanılırsa, güneşten yansıyan % 100 radyasyonun % 72’si camdan içeri aktarılmaktadır. Bu durum özellikle yaz aylarında çalışanların sağlığı ve binanın ekonomik kullanımı açısından olumsuzdur.
Camlarda ısı yalıtımının ölçüsü “k” veya “U” ısı iletim katsayısıdır, uluslar arası birimi W/m2 K’dir. Isı iletim katsayısı; ısı iletkenliği yoluyla yazın dışardan içeriye, kışın içerden dışarıya ısı akışı miktarıdır. Yüksek ısı iletim katsayısı kötü ısı kontrolü, düşük ısı iletim katsayısı ise iyi ısı kontrolu demektir.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe SistemiTek camların k=5.8 W/m2K ısı iletim katsayısına karşın, standart yalıtım cam üniteleri (ısıcam) 6 mm araboşluk, kuru hava dolgulu k=3.25 W/m2K, 9 mm araboşluklu, kuru hava dolgulu k=3.10 W/m2 K’dir
Güneş enerjisi binanın içine camdan, güneş enerjisinin radyasyonu yoluyla, yaz aylarında dışarda havanın içerden daha sıcak olması sonucu, ısının camdan içeriye, ısı iletkenliği yoluyla girmektedir. Bu enerji U katsayısı ile hesaplanmaktadır. Güneş enerjisi radyasyonu yoluyla enerji aktarımı sadece gündüz gerçekleşmekte, U katsayısı ise gece de meydana gelmekte ayrıca kış aylarında binanın içinden dışarıya doğru oluşmaktadır. Bu katsayı ne kadar küçükse, bina içinde ısıtma yükü o kadar azalmaktadır.
Günümüzde ısı yalıtımı için yaygın olarak U-değeri 3W/m2K olan 12 mm hava boşluklu normal ısı camlar kullanılmaktadır. Ancak bu değer çoğu zaman gerekli görülen ısıl performans için yeterli değildir. Özellikle bir çok Avrupa ülkesinde U-değeri 1,5 W/m2K olan ısı camlar kullanılarak ısı transferi büyük ölçüde elgellenmekte ve enerji tüketiminde tasarruf sağlanmaktadır. Bu değere ulaşmak için çift cam ara boşluğu kuru hava yerine Argon gazı ile doldurulmakta ya da kıymetli metallerle kaplama yapılmaktadır. Ayrıca Low-E kaplamalı camlar, bina dışından gelen kısa dalga güneş enerjisini içeri geçirmekte ancak güneş enerjisinin çarptığı eşyaların yüzeylerinde oluşan ve ısıtma sistemi, suni ışıklandırma ve binada yaşayanlardan kaynaklanan uzun dalga ısı radyasyonunu dışarı b ırakmamakta, bu enerjiyi tekrar içeri yansıtmaktadır. Low-E kaplamanın metal kaplamalarla beraber kullanılması sayesinde düşük U-değerlerine ulaşmak mümkün olur. Ancak kıymetli metallerle kaplanan camlarda Low-E kaplamalara gerek kalmaz. Low-E, ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri 6 mm araboşluklu, kuru hava dolgulu k=2.50 W/m2K, 9 mm araboşluklu, kuru hava dolgulu k=2.00 W/m2K, 12 mm araboşluklu, kuru hava k=1.80 W/m2K’dir.
Giydirme cephe sistemlerinde kullanılacak çift camların, binanın klimatik dengesi, ısıtma soğutma maliyetleri açısından, ışık geçirgenliği, toplam enerji aktarımı, Udeğeri ve gölgeleme emsali projenin başında makina mühendislerinin ısıtma-soğutma yükü hesaplarından önce belirlenmelidir. Bu sayede ilk yatırım maliyetlerinden tasarruf yapmak ve istenilen performans değerlerine ulaşmak mümkün olur. Ses yalıtımı cam ve alüminyum doğramanın birlikte düşünülmesi gereken çok önemli bir noktadır. Binanın fonksiyonuna ve bulunduğu çevrenin gürültü düzeyine uygun olarak gerekli performans değeri belirlenmelidir. Örneğin yoğun trafiğin bulunduğu bir alanda inşaa edilen ofis binasına RW = 40- 45 desibellik yalıtım istenirken aynı alanda tasarlanan otel adaları için gerekli yalıtım değeri RW=50-54 desibel olarak belirlenmektedir.
Camın ses yalıtım değeri bir çok yolla arttırılabilir. Şöyle ki camın ara boşluğu kuru hava veya argon gazı yerine SF 6 gazı ile doldurulur, ısıcamda her iki camdan birinin kalınlığı diğerine göre farklılaştırılabilir. Temperli ve lamine camlar kırıldığında insanlara zarar vermez. Bu tip cam kombinasyonunlarında iç camın lamine seçilmesi daha doğrudur. Böylelikle kırılan cam laminasyon tabakası sayesinde içeriye saçılmaz ve tehlike oluşturmaz. Ayrıca bu tip camlarda camın minimum kalınlığı, cam ebadı, eğimi rüzgar ve kar yükü dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Güvenlik camları, lamine güvenlik camları olarak adlandırılmaktadır. Bu camlar insanların veya yapının, hırsıza, silaha ve patlayıcı maddelere karşı korunmasını özel kombinasyonlar oluşturarak sağlamaktadır. Pencere ve giydirme cephe camlarında rastlanan dalgalı görüntü, ısıl işlemli (temperli, kısmi temperli) reflekte camlarda çevrede bulunan ağaç, diğer bina vb. unsurların cephe üzerine yansımalarıyla belirginleşir. Dalgalı görüntünün temel nedenleri, ısıl işlem prosesinin sonunda ortaya çıkan kamburluk, dönüklük ve merdane izleri, dış basınç ve sıcaklık değişimlerinden etkilenen araboşluk hacim değişiklikleri, yalıtım camı üniteleri üretiminde yanlış malzeme seçimi, montaj yüzeyindeki terazi bozuklukları, klipsli tespit noktalarındaki dengesiz sıkma ve doğrama içindeki sıkışmalardır . Giydirme cephelerde yapı hareketlerinden kaynaklanan yükler alüminyum cephe sistemlerininbünyesinde çözülmekte cama herhangi bir yük gelmemektedir. Camdan beklenen statik performans rüzgar, kar, bakım yükleri ve kendi ağırlığıdan kaynaklanan yüklere karşı koymasıdır. Cephe camlarına etki eden rüzgar yükleri pozitif veya negatif rüzgar yükleridir. Cam seçiminde kriter olarak kullanılan rüzgar yükü, 50 yıllık rasat sonuçlarına göre yöresel olarak 3 saniye süre ile etki eden en şiddetli rüzgar hızı ile yapının konumu, şekli ve yüksekliği dikkate alınarak belirlenir. Etki eden rüzgar basıncının birimi N/m2 veya ‘Pascal’dır. Rüzgar yüküne karşı camın gösterdiği direnç, camın kalınlığı ve pano büyüklüğü, temperli veya laminasyonlu olup olmadığı, hangi kenarlarından, hangi sistemle taşındığı, çok katlı yalıtım camı olup olmadığı gibi veriler doğrultusunda hesaplanır. Isıl gerilim güneş kontrol camlarında oluşan önmeli bir risktir. Güneş kontrol camlarının yüzeyleri boyunca, cam kenarını örten çıtalar, saçak, ağaç, diğer binalar, doğrama çıkıntıları vb. sebepler yüzünden parçalı güneş radyasyonuna maruzkalmaları ve farklı ısı soğurması sonucunda ısıl gerilmeler ve sponton kırılmalar oluşmaktadır. Bu tip durumlarda camlar tam veya kısmi olarak temperlenir. Isıl gerilme problemi, güneş radyasyonu şiddeti, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması, koyu renkli cam kullanıldığında, arkası havlandırmasız parapet camlarında, yalıtım camı ve opak cam kullanımında;cam üzerine düşen gölgenin sürekliliği gibi durumlarda artarak kritik seviyeye ulaşır. Terleme olarak da adlandırılan kondensasyon; yapı içinde oluşan su buharının kendi pozitif basıncı ile bina dışına hareketi sonucunda yoğuşma dereceleri altındaki sıcaklık düzleminde suya dönüşmesidir. Giydirme cephelerdekondensasyon problemi kuru hava dolgulu ısıcam kullanımıyla çözülebilmektedir. Ancak özellikle parapet bölgelerinde uygulanan tek camlı örneklerde büyük sorunlara yol açmaktadır. Vizyon bölgelerde oluşan kondensasyon oda boşluğunun havalanması, yoğuşmanın silinmesi ve damlalıklarda biriken suyun dışa atılmasıyla çözümlenmektedir. Ancak parpet bölgelerinde oluşan terleme yardımcı malzeme kullanımıyla, tek camın arkasında yer alan ısı yalıtımının içe bakan sıcak yüzünde buhar kesici kullanılması gibi, bu bölgelerin havalandırılması, ya da oluşan kondensasyon suyunun drenajı yoluyla çözülebilir. Parapet önü bölgelerinin havalandırıldığı ve drene edildiği durumlarda yağmur suyunun içeri girişini engelleyen alüminyum sistem çözümleri uygulanmaktadır. Giydirme cephe sistemlerinde, camın ölçülendirme ve üretim hata payları, farklı genleşme, rüzgâr vb. yükler altındaki hareketleri sonucunda oluşabilecek sıkışma, sıyrılma, ayrılma gibi durumları dikkate alınmalı, yuva ve bini boyutları bu kriterler doğrultusunda tasarlanmalıdır. Ayrıca hangi tip giydirme cephe sistemi seçilmiş olursa olsun cephe tasarımı, yapıdaki sehim, salınım, deprem, genleşme vb. etkenlerden oluşan hareketler cama aktarılmamalı, oluşan hareketler alüminyum giydirme cephe sistemi içinde çözülmelidir.

 

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan giydirme cephe sistemi nedir?

Transparan giydirme cephe, yapıya mimari tasarım Bir ettik estetik görünüş kazandıran giydirme Bir cephe sistemidir. Transparan cephelerin uygulama Amacı gün ışığından en iyi sekilde faydalanmak ziyaretinde iç Mekanın açığa çıkarmaktır. Transparan cephe sistemi de Yapısı paslanmaz rotiller Aracılığıyla dört kenarından delinerek tutturulmuş Olan ısıcamlı VEYA lamine tek VEYA isi camlar Taşıyıcı çelik konstrüksiyona mekanik Olarak bağlanmaktadır.

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan cam cephe sistemi ; Bu sistemin En Büyük Özelliği cephe kaplama malzemesi Olarak sadece sadece şeffaf camin kullanılmasından Ötürü İÇ VE DIŞ ortam Arasındaki görüle bilirlik oranının Maksimum Paket düzeye Çıkarılmış Olması.

Şık görünüme Sahip Olan planya cam cephe kaplama sistemi Diğer Bir adı transparan cam cephe kaplama sistemi VEYA vantuzlu cam cephe kaplamadır.

Transparan cephe sistemi ; Saydamlığın önemli Diğer Olduğu projelerde, farklı dizayn Edilmiş Taşıyıcı Sistemler kullanılarak çarpıcı mimari tasarımların yaratılmasında Kullanılan Transparan giydirme cephe sistemleri , çerçevesiz cam cephe Bir tekniğidir.

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan Cam Cephe Sistemlerinin Diğer cephe sistemlerinden farkı, alt Taşıyıcı sistemin alüminyum profillerle Değil, onlarin Yerine cam VEYA paslanmaz elemanlardan oluşmasıdır.

Cam, paslanmaz çelik VEYA epoksi boyalı demir Taşıyıcı Konstrüksiyon Üzerine paslanmaz 4’lü, 3’lü, 2’li, 1’li çelik Bağlantı Elemanları A.Ş. paslanmaz rotiller ile monte edilmektedir. Tutamaklar camin Üzerine gelen stresi alip çelik konstrüksiyona iletebilmek Click hareket edebilen başlıklı Olarak minimal- ediliyor. Transparan cam cephe türünde Uygulanan cam rengi şeffaftır. Bu sayede hem içeriden hem de Dışarıdan bakıldığında cepheye estetik ziyaretinde zengin Bir görünüş Sağlar. Uygulama Alanları çoğunlukla alışveriş merkezleri mağazalardır ettik. Bu sayede müşterinin rahatlıkla iç Mekanın görmesi de sağlanır. Modern cephelerde Bir sistemdir Vazgeçilmez.

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan cephelerde Kamerataşıyıcılı sistemde, taşıyıcılar temperlenmiş, dayanikliligi YÜKSEK cam elemanlarından oluşmaktadır. Düşeyde birbirlerine, yatayda imkb ana strüktüre Özel paslanmaz aparatlarla bağlanan bu camlar , camların kalınlıklarına Göre değişik göstermektedir.

Camin büyüklüğüne Gore, statik hesap Sonucu belirlenen kalınlıkta lamine, rodajlı, temperli camkullanılıyor. Gerow Camlar Arasında kalan fuga boşlukları toz tutmayan silikon ile tekniğine Uygun Olarak dolduruluyor. Transparan cephe, yapıya mimari tasarım Bir ettik estetik görünüş kazandıran Bir giydirme cephe sistemi . Bu sistemin En Büyük Özelliği cephe kaplama malzemesi Olarak sadece sadece şeffaf caminkullanılmasından Ötürü İÇ VE DIŞ ortam Arasındaki algılanır oranının Maksimum Paket düzeye Çıkarılmış Olması

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan cephelerde Camlar temperli tek cam VEYA ilamin çift cam Olarak Uygulanan camlar dört köşesinden delinerek rotlar vasıtasıyla Taşıyıcı camlara bağlanır. Kullanılan Taşıyıcı rotlar paslanmaz elemandan Oluşur. Uygulanan bu Transparan Planya Cam Cephe sistemi binanıza Ayrı bir güzellik Verir.

Cam kolonlu Transparan Cephelerde, arka Taşıyıcı Sistem Olarak düşeyde kalın temperli, cam plakalar kullanılır Hakkında. Bu cam plakalar düşeyde birbirine Paslanmaz Çelik lamalarla birlestirilerek 12 m yüksekliğe Kadar güvenle uygulanabilir. Yataylarda HERHANGİ Bir taşıyıcıya ve İhtiyaç duyulmadan, cam dikmelerin sehimleri ana strüktürdeki cam larla alınmaktadır. Dört Tarafından delinen cephe CAMLARI paslanmaz rotiller vasıtası ile mekanik Olarak arka cam taşıyıcılara bağlanmaktadır.

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Bu transparan cephe Sisteminde camlar lamine tek cam VEYA lamine çift camOlarak kullanılabilmektedir.

Mimari tercihe Gore, Taşıyıcı Konstrüksiyon düşey VEYA yatay sekılde oluşturulabilmektedir. Paslanmaz örümcek Tutucular projenin özelliğine Göre Farklı şekillerde dizayn Edilebilir.

 

ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Giydirme cephe, strüktürden bağımsız olarak yapı fiziği sorunlarına çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilen dış kabuk sistemidir. Bu sistemler, yük taşımayan duvardan ziyade yapının önüne asılan, kendi ağırlığını ve rüzgâr yüklerini ankraj noktalarından yapıya ileten elemanlardır.

basliksiz-1

 Giydirme cephe alüminyum ankraj eleman

Alüminyum giydirme cephe sistemleri her kat döşeme betonuna yatay, düşey, ileri geri ayar imkânı sağlayan alüminyum, çelik veya galvanizli çelikten imal edilen ankraj elemanlarıyla bağlanır. Çelik ile alüminyum kullanılması durumunda korozyon önleyici tedbirler alınmalıdır. Giydirme cephe sistemleri, ek yerlerinde diletasyonu sağlayan taşıyıcı düşey alüminyum profillere, özel bağlantı profilleriyle bağlanan yatay alüminyum profillerin çatkı sisteminden oluşmaktadır. Yatay ve düşey alüminyum profillerinoluşturduğu çerçeve sistemine camveya alüminyum paneller monte edilerek bina yüzeyleri kaplanır . Alüminyum giydirme cephe sistemlerinin yapıya ankrajı döşeme alnından, döşeme altından veya üstünden özel çelik dübel, civata, somun ve pullarla yapılmaktadır. Ankraj elemanları sabit ya da hareketli mesnet şeklindedir. Alüminyum profillerin ankraj elemanına bağlantısı paslanmaz özel çelik civata ve her iki başta aderansı temin eden özel pullarla yapılır. Ankraj elemanları etkisi altında bulunduğu yükleri rijit olarak taşımalı ve montaj esnasında ince ayara uygun, üç yönde hareketli olmalıdır (Şekil 3.1). Deplasman yapabilmeli, mekanik yüklere uygun mukavemetli olmalı, giydirme cephe montaj ve demontaj kolaylığı sağlamalıdır. Alüminyum giydirme cephe sistemlerinin montaj süreci, şantiye bölümünde projeden sorumlu mimarın, binadan rölöve almasıyla tespit ettiği şakül bozukluğunu giderecek ayarlamalara sahip ankraj elemanını cephe tasarımına uygun akslara montajıyla başlar. Mevcut ankraj elemanları binadaki şakül bozukluklarını ve alüminyum giydirme cephe sistemlerinin ön gördüğü yatay hareketleri tolere etmekte yetersizse yeni bir ankraj elemanı tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Şekil 3.2: Giydirme cephe alüminyum profil çatkı şeması

 Giydirme cephe alüminyum profil çatkı şeması

Alüminyum giydirme cephe sistemlerinin düşey ve yatay griyaj çatkısı ay bağlantı adı verilen özel profillerle sağlanır. Ay bağlantı elemanları yatay profilin kesitine uygun olarak kesilir, düşey alüminyum profilin yan yüzeylerine monte edilir. Yatay profil, ay bağlantı iç gövdesinde kalacak şekilde düşey profille bağlanır (Şekil 3.2). Yatay ve düşey griyajların birleştiği kesitlere plastik esaslı manşetler yerleştirilir. Bu manşetler giydirme cephe sisteminde oluşan oynamalar sonucunda metalin metale çarparak çıkarttığı sesi önlemek amacıyla kullanılır. Giydirme cepheye ait alüminyum çatkı sistemi ankraj elemanlarına genellikle düşey griyajla bağlanır. İçte ve dışta, yatay düşey

Seramik Cephe Kaplama SistemiEPDM cam lastik fitilleri kullanılarak cam montajı ve cephe sızdırmazlığı sağlanmaktadır. Cam montajı için yatay profillere camı destaklayacak şekilde, cam takozları takılmaktadır. Cam takozları iki parçadan oluşur. İlki on santim boyunda alüminyum profil, diğeri plastik aksesuardır. Aynı zamanda bu aksesuarlar, cam ağırlığının, yatay kapak altı ısı bariyerini deforme etmesini engellemektedir

Cam Cephe Strüktürel Silikon (Taşıyıcı Macun)

Strüktürel Cephe silikonu, iki komponentli, nötr bir yapıştırıcı olup cam, metal ve diğer yapı malzemelerinin konstrüktif bağlanması için özellikle dizayn edilmiştir. Taşıyıcı macun olarak silikonun tercih edilmesinde aşağıdaki etkenler önemli olmaktadır.
  • 1- Ozon, Ultraviyolet ve diğer atmosferik etkilere ve bu arada organik yıpranmaya karşı dayanıklılığı
  • 2- Silikon macunları ile kaynaşma özelliği 3- Çekme gücünün fazlalığı nedeniyle taşıyıcı fitil kullanımına uygunluğu
  • 4- Dolgu panellerin veya camların genleşmesini çok iyi tolere edebilmesi
  • 5- Yanmaya karşı dirençli olması, 320 °C’ de fiziki özelliklerini kaybetmeden birkaç dakika dayanabilmesi, alev almaması ve kendi kendine sönebilmesi
  • 6- Yüksek ısı kapasitesine sahip olabilmesi ve böylece özellikle cam yüzeylerdeki değişik ısı farklarından doğan gerilmelerin önlenebilmesi
  • 7- Sınırsız renkte yapılabilmesi 8- 60-80 yıl arasında bir kullanım sürecine sahip olabilmesi

Taşıyıcı Macun

Taşıyıcı Macun

Strüktürel silikonun başarısızlığı, suyun cepheden içeri geçmesine, dolayısıyla da, bina bileşenlerinde ve taşıyıcısında hasara yol açar ve onarımı zor ve pahalıdır. Mimaride çeşitlilik sağlayan strüktürel silikonsistemlerde silikonun yapışması en önemli konudur. Silikonun kullanımı ve niteliği de kritik derecede önemlidir. Niteliği ve boyutu doğrudan başarıyı etkiler. Silikonunboyutlandırılmasında; cam boyutu, rüzgar yükü ve silikonun dayanımını içeren bir hesaplama yapılır. Yüzeyle birleştirilen, yüzeye yapıştırılan silikonun boyutu aşağıdaki formülle hesaplanır.

Boyut Hesabı =  ½ x en küçük cam boyutu x rüzgâr yükü /  ½ x en küçük cam boyutu x rüzgâr yükü 

Rüzgâr yükü silikonun boyutlandırılmasında ve hesaplanmasında kritik derecede önemli etkenlerden biridir. Rüzgar gibi deprem yükleri de, cephenin yapılacağı bölge göz önüne alınarak hesaba katılmalıdır. Diğer önemli bir etken de ısısal değişimdir. Isısal değişim sonucu, gerek camda, gerekse taşıyıcı kayıtlarda ve silikonda genleşme söz konusu olur. Bu durumda, ısısal değişim için kesme yönünde bir genleşme olacağı göz önünde bulundurulur. Strüktürel silikonun kullanılacağı çoğu durumlarda % 25 genleşme payı veya orjinal uzunluğun 1,25 kadarı tolerans payı olarak bırakılmalıdır.

Strüktürel Silikon (Taşıyıcı macun) dış veya iç camın iç yüz kenarında, her iki cam kenarında veya çift cam biriminin yan yüzünde bulunabilir. Strüktürel Silikon uygulaması güvenilirliğin sağlanması açısından fabrikada yapılmaktadır. Strüktürel Silikonlu (taşıyıcı macunlu)sistemlerde daha fazla bileşen bulunduğu için, birleşimin tasarımı da karmaşıklaşmaktadır.

Spider cephe detayı

Spider cephe detayı sistemi nedir?

Spider cephe Sistemlerinin Diğer cephe sistemlerinden farkı, alt Taşıyıcı sistemin alüminyum profillerle Değil, onlarin Yerine cam veya paslanmaz elemanlardan oluşmasıdır.
Spider cephe detayı, yapıya mimari tasarım Bir ettik estetik görünüş kazandıran giydirme Bir cephe sistemidir. Spider cephelerin uygulama Amacı gün ışığından en iyi sekilde faydalanmak ziyaretinde iç Mekanın açığa çıkarmaktır. Spider cephe sistemi de Yapısı paslanmaz rotiller Aracılığıyla dört kenarından delinerek tutturulmuş Olan ısıcamlı veya lamine tek veya isi camlar Taşıyıcı çelik konstrüksiyona mekanik Olarak bağlanmaktadır.

Spider cephe Sistemi

Spider cephe Sistemi

Spider cephe sistemi ; Bu sistemin En Büyük Özelliği cephe kaplama malzemesi Olarak sadece sadece şeffaf camin kullanılmasından Ötürü İÇ VE DIŞ ortam Arasındaki görüle bilirlik oranının Maksimum Paket düzeye Çıkarılmış Olması.
Şık görünüme Sahip Olan planya cam cephe kaplama sistemi Diğer Bir adı Spider cephe kaplamasistemi VEYA vantuzlu cam cephekaplamadır.
Spider cephe sistemi ; Saydamlığın önemli Diğer Olduğu projelerde, farklı dizayn Edilmiş Taşıyıcı Sistemler kullanılarak çarpıcı mimari tasarımların yaratılmasında Kullanılan Spider cephe cephe sistemleri , çerçevesiz cam cephe Bir tekniğidir.

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Spider cephe Sistemi

Cam, paslanmaz çelik VEYA epoksi boyalı demir Taşıyıcı Konstrüksiyon Üzerine paslanmaz 4’lü, 3’lü, 2’li, 1’li çelik Bağlantı Elemanları A.Ş. paslanmaz rotiller ile monte edilmektedir. Tutamaklar camin Üzerine gelen stresi alip çelik konstrüksiyona iletebilmek Click hareket edebilen başlıklı Olarak minimal- ediliyor. Spider cam cephetüründe Uygulanan cam rengi şeffaftır. Bu sayede hem içeriden hem de Dışarıdan bakıldığında cepheye estetik ziyaretinde zengin Bir görünüş Sağlar. Uygulama Alanları çoğunlukla alışveriş merkezleri mağazalardır ettik. Bu sayede müşterinin rahatlıkla iç Mekanın görmesi de sağlanır. Modern cephelerde Bir sistemdir Vazgeçilmez.

Spider cephe Sistemi

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Spider cephelerde Kamera taşıyıcılı sistemde, taşıyıcılar temperlenmiş, dayanikliligi YÜKSEK camelemanlarından oluşmaktadır. Düşeyde birbirlerine, yatayda imkb ana strüktüre Özel paslanmaz aparatlarla bağlanan bu camlar , camların kalınlıklarına Göre değişik göstermektedir.
Camin büyüklüğüne Gore, statik hesap Sonucu belirlenen kalınlıkta lamine, rodajlı, temperli camkullanılıyor. Gerow Camlar Arasında kalan fuga boşlukları toz tutmayan silikon ile tekniğine Uygun Olarak dolduruluyor. Transparan cephe, yapıya mimari tasarım Bir ettik estetik görünüş kazandıran Bir giydirme cephe sistemi . Bu sistemin En Büyük Özelliği cephe kaplama malzemesi Olarak sadece sadece şeffaf camin kullanılmasından Ötürü İÇ VE DIŞ ortam Arasındaki algılanır oranının Maksimum Paket düzeye Çıkarılmış Olması

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Spider cephe Sistemi

Spider cephe

Spider cephelerde Camlar temperli tek cam VEYA ilamin çift cam Olarak Uygulanan camlar dört köşesinden delinerek rotlar vasıtasıyla Taşıyıcı camlara bağlanır. Kullanılan Taşıyıcı rotlar paslanmaz elemandan Oluşur. Uygulanan bu Transparan Planya Cam Cephe sistemi binanıza Ayrı bir güzellik Verir.
Cam kolonlu Transparan Cephelerde, arka Taşıyıcı Sistem Olarak düşeyde kalın temperli, cam plakalar kullanılır Hakkında. Bu cam plakalar düşeyde birbirine Paslanmaz Çelik lamalarla birlestirilerek 12 m yüksekliğe Kadar güvenle uygulanabilir. Yataylarda HERHANGİ Bir taşıyıcıya ve İhtiyaç duyulmadan, cam dikmelerin sehimleri ana strüktürdeki cam larla alınmaktadır. Dört Tarafından delinen cephe CAMLARI paslanmaz rotiller vasıtası ile mekanik Olarak arka cam taşıyıcılara bağlanmaktadır.

Transparan Giydirme Cephe Sistemi

Spider cephe Sistemi

 

Spider cephe

Bu Spider cephe Sisteminde camlar lamine tek cam veya lamine çift camOlarak kullanılabilmektedir.

Mimari tercihe Gore, Taşıyıcı Konstrüksiyon düşey veya yatay sekılde oluşturulabilmektedir. Paslanmaz örümcek Tutucular projenin özelliğine Göre Farklı şekillerde dizayn Edilebilir.

Dış Cephe Kompozit Panel 2018 Fiyatları

Dış Cephe Kompozit Panel  2018 Fiyatları, malzeme ve işçilik maliyetleri ; ihtiyaca, malzemeye ve işçiliğe göre, gün gün değişiklik gösterebiliyor. Size özel fiyat verebilmemiz için mimarımızı 7/24 arayabilirsiniz mutlu günler dileriz.
Kompozit cepheDış Cephe kompozit Panel kaplaması yapılması için (tüm saçaklarda altlı ve üstlü kaplama dahil olmak üzere) gerekli görülen yerlerde ana taşıyıcı sistemin oluşturulması amacıyla gerekli olan çelik profillerin temin edilmesi, iki kat antipas boya ile boyanması ve montajının yapılması, sisteme ait alüminyum profillerin temin edilmesi montajı ve alt karkas oluşturulması geekir.
Her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta alüminyum arasına sıkıştırılmış 3 mm. kalınlıkta mineral dolgulu toplam 4 mm. kalınlıkta dış yüzü dış hava etkenlerine karşı dayanıklı flourocarbon boyalı kompozit panellerin temin edilmesi ve modülasyona göre oluşturulmuş alüminyum taşıyıcılarına montajının yapılması, kaplama altı ısı yalıtımı yapılması amacıyla 50 mm. kalınlığında 100 kg/m3 yoğunluğunda taşyünü plakalarının temin edilmesi ve betonarme kolonlara ve duvarlara mekanik yöntemle montajının yapılması gerekir

CAM CEPHE

Günümüz cephe tasarımları; prestij, estetik, fonksiyonellik, konfor ve özellikle enerjinin korunmasına yönelik olarak yapıyı tümüyle saran, giydiren bir anlayış ortaya çıkarmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda yapı cephesini tümüyle saran, giydiren ve cam doğrama cephe profilleri kullanılarak oluşturulan konstrüksiyona, c giydirmeam cephe adı verilmektedir.
Cam Giydirme Cephe Tanımı ve Kullanım Alanları

Cam Cephe Sistemlerine İlginç Bir Yaklaşım

Cam Cephe Sistemlerine İlginç Bir Yaklaşım

Cam giydirme cepheler, projesinde belirtilen açıklıklarda ve her katın döşeme betonuna alüminyum veya galvanizli çelikten üretilmiş ankarajlara bağlanan taşıyıcı düşey profiller ile bunlar arasına istenilen yüksekliklerde cam takabilmek ve bunları taşımak için düşey taşıyıcı profillere özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıt profillerinden oluşmaktadır.
Cam giydirme cepheler; dış kabuğunu oluşturan ince cephe elemanları ile mekândan daha fazla faydalanmayı, iyi bir ses ve ısı yalıtımı sağlamayı, iklimlendirme cihazları ile homojen bir havalandırma sağlayarak mekânların kısa sürede ısıtılıp soğutulabilmesini sağlamaktadır. Temizlik ve bakımlarının kolaylığı kadar, hafifliği ile yapıya az yük binmesini sağlayan özellikleri ile çevresiyle uyumlu, estetik ve modern bir dış görünüme sahip cam giydirme cepheler, kullanıcılar tarafından içinde yaşanmaktan memnuniyet duyulan binalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Cam giydirme cephelerinmimaride farklı uygulama imkânları sunmasının sonucunda; otel, hastane, okul, alışveriş merkezi, çok katlı ofis yapılarında, prestij amaçlı yapılarda fonksiyonellik ve estetik gerekçelerle yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.

Cam Giydirme Cephe Çeşitleri

Cam giydirme cephelerde çeşitli kriterler dâhilinde sınıflandırmalar bulunmaktadır. Cephe çeşitlerini belirlemede belli bir standardın olmayışı, sistem üreten firmaların sistemlerine kendi uygun gördüğü isimleri vermesi nedeniyle ortak bir literatür bulunmamakla beraber genel olarak uygulanan giydirme cephe sistemleri şunlardır:
 Kapaklı giydirme cephe sistemleri
 -Silikon (Cam cephe) cephe sistemleri
 -Panel (Modüler) cephe sistemleri

Kapaklı Giydirme Cam Cephe Sistemleri

Yarı Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi

Yarı Kapaklı Giydirme Cephe Sistemi

Kapaklı cam giydirme cephe sistemiuygulama alanı oldukça fazla olan bir yöntemdir. Sistemin kolay uygulanabilir olması sayesinde çok katlı yapılardan tek katlı bir yapıya kadar kullanım olanağı sunmaktadır, aynı zamanda düzgün forma sahip olmayan yapılarda da kolaylıkla uygulanabilmektedir. Cephe profili üreten sistem firmalarının eloksallı veya elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyanmış profillerinin ve gerekli aksesuarlarının kullanımı ile cephe sistemi oluşturulmaktadır. Soldaki fotoğrafta kapaklı cam giydirme cephe sistemine örnek verilmiştir, dikkatle inceleyiniz.
Kapaklı alüminyum cam giydirme cephesi uygulanacak yapılardan alınan ölçülere göre hazırlanacak imalat projesine uygun olarak düşey taşıyıcı ve yatay taşıyıcı profillerin gerekli kesim, delik, kanal vb. işlemleri tamamlanır. Giydirme yapılacak yapının kat döşemelerine, alından bağlanan ayarlı ankrajlara düşey taşıyıcı alüminyum profiller asılır. Giydirilecek cepheye sırayla asılan düşey taşıyıcılar arasına yatay taşıyıcı profiller bağlanarak, giydirme cepheyi oluşturacak ızgara sistemi hazırlanmış olur.
Izgara sistemi oluşturulmuş giydirme cephe sistemine, dışarıdan taşıyıcı profillere camların veya boşluğu örtecek malzemenin konulmasından sonra camı tutan baskı kapakları düşey ve yatay profillere vidalanarak bağlanır ve kapatma kapakları takılarak uygulama tamamlanır. Giydirme cephe sisteminin gerekli yalıtımları ve sızdırmazlığı sağlaması için, cephe sistemine uygun EPDM veya silikon esaslı fitillerin kullanımını da gerektirmektedir.
Giydirme cephe sistemi üzerinde açılır pencere kanadı olması istendiğinde, oluşturulan ızgara sistemi arasına, sistem serisine uygun doğrama profilleri kullanılarak pencere imalatı gerçekleştirilebilir. Kapaklı giydirme sistemi, atölye ortamında modüller halinde üretilerek yapıya montaj edilebilme özelliğine de sahiptir.

Silikon (Cam) Cephe Giydirme Sistemleri

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon veya cam cephe giydirme sistemleri, cephede sürekli cam görüntüsünün olması istenildiğinde kullanılan giydirme cephe uygulamasıdır. Bu sistem, kapaklı giydirme cephe sistemindekine benzer ızgara sisteminin oluşturulması ve ızgara aralıklarına alüminyum çerçevelere yapıştırılmış cam kasetlerin takılması ile gerçekleştirilmektedir.
Silikon giydirme cephe sisteminin uygulanacağı yapıdan alınan ölçülere göre hazırlanacak imalat projesine uygun olarak düşey taşıyıcı ve yatay taşıyıcı profillerin gerekli kesim, delik, kanal vb. işlemleri tamamlanır. Giydirme yapılacak yapının kat döşemelerine, ayarlı ankrajlara düşey taşıyıcı alüminyum profiller asılır. Düşey taşıyıcılar arasına yatay taşıyıcı profiller bağlanarak, giydirme cepheyi oluşturacak ızgara sistemi hazırlanmış olur. Fotoğraf 2.3’de silikon giydirme cephe sistemine örnek verilmiştir, dikkatle inceleyiniz.
Alüminyum kaset profilleri ile oluşturulan kasetlere, bonding adı verilen sistemle camların yapıştırılması ile cepheye takılacak kasetler oluşturulmaktadır. Camları taşıyan kasetlerin dıştan tespit parçalarıyla taşıyıcı profillere vidalanarak veya bina içinden sürülerek birbirine geçen kilit sistemi ile taşıyıcı profil sistemine bağlanır. Çizim 2.1’i inceleyiniz. Silikon cephe sistemi, gerekli yalıtımları ve sızdırmazlığı sağlaması için, sistemine uygun EPDM veya silikon esaslı fitillerin kullanımını da gerektirmektedir. Silikon cephelerde gizli açılır pencere kanatları kullanılarak, cephenin estetiği bozulmadan açılır kanatlar kullanılmaktadır.
Silikon cephe imalatında dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, cam yapıştırma işlemidir. Camlar kaset profillerine özel yapıştırıcı silikon ile; tozsuz, kuru, normal ısıda ve kapalı ortamlarda yapıştırılmalıdır. Yapıştırılacak yüzeyler her türlü toz, kir, boya, yağ vb. unsurlardan arındırılmış olmalıdır, yapıştırma işleminden sonra kasetler bir hafta süresince normal oda ısısında kurutulmalıdır.

Panel (Modüler) Cephe Giydirme Sistemi

Genellikle yüksek yapılarda tercih edilen cephe sistemidir, bu sistemde kullanılacak modüller bina akslarına göre üretilmektedir. Atölye ortamında üretilen modüllerin üzerine cam, fitil, mekanizma vb. her türlü elemanı bağlanarak tamamen bitmiş taşınabilir sistem haline getirilir. Modüller, cephesi giydirilecek yapı üzerindeki taşıyıcı düşey profillere, vinç yardımı ile kaldırılarak, özel ekipmanlarla yerine montajları yapılmaktadır. Bu şekilde tüm modüller üst üste ve yan yana sıralanarak cephe oluşturulmaktadır.

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi nedir?

Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Alüminyum profillerin üzerine, projede istenen ısı yalıtım değeri, renk ve kalınlığa göre seçilen ısıcamın takozlama şartlarına uygun olarak yerleştirilmesini takiben düşey elemanların fitil ve kapak montajı yapılıyor, yatay cam derzlerinin silikon yapıştırma ve izole etme işleminin yapılması ile montaj tamamlanıyor.

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Cam ve polikarbonat levha uygulanabilme imkanına sahiptir. Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğu kadar aynı zamanda ekonomiktir. Çelik takviyeli cephe sistemi, Kat yüksekliği ve aks açıklığı fazla olan cephelerin çözümde idealdir. Çelikle bir çok açıklıklar rahatlıkla geçilirken . Alüminyumun statik değerleri belli bir yüksekliğin üstünü kaldırmıyor. Bu durumda çelik kolonlar üzerine montajı yapılan bu sistem ile cephe oluşturulmakta. Bu sistem çelik konstrüksiyon ile yapılan yüksek katlı binalar için uygun olmaktadır.
Çelik takviyeli cephe sistemi, Kat yüksekliği ve aks açıklığı fazla olan cephelerin çözümde idealdir. Çelikle bir çok açıklıklar rahatlıkla geçilirken . Alüminyumun statik değerleri belli bir yüksekliğin üstünü kaldırmıyor. Bu durumda çelik kolonlar üzerine montajı yapılan bu sistem ile cephe oluşturulmakta. Bu sistem çelik konstrüksiyon ile yapılan yüksek katlı binalar için uygun olmaktadır.
Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi ; Büyük açıklıkların geçilebilmesi için tasarlanmış; uygulaması ve imalatı pratik bir sistemdir.Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi çoğunlukla tercih edilen ve çözüm sağlanan proje tipleri, havaalanları, otel lobileri gibi kat yüksekliği olan bölgelerde esneme yapmaması, rüzgar, deprem gibi şartlarda cephelerin esnememesi ve kırılmaması için ideal bir cephe sistemidir.
Çelik takviyeli cephe; sistemi taşıyan çelik alt konstrüksiyonları kapatabilmek için uygun iç kapak alternatifleri vardır.

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi

Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi alüminyum profillerinde bulunan kondens kanalları sayesinde hem sistem içerisindeki yoğuşmaları ve su sızmalarını hem de iç cam yüzeyinde oluşabilecek yoğuşma sularını dışarı atabilecek yapıya sahiptir.
Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir.
Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.
Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi , tasarımı estetik ve yaratıcılığa açıktır. Çeliğin şekil alma olanağı sınırsız olduğundan, taşıyıcı yapı pek çok türde yapılabilir, taşıyıcı yapıda çelik çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Yapısal çelik fabrikada çok değişik şekillerde işlenebildiğinden tasarımcılar için sınırsız yaratıcı olanaklar sağlar. Uluslararası ödül alan yapıların çoğunun çelik taşıyıcılı yapılar olması, rastlantı değildir.

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi Profili

Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi Profili

Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi her konumda açılır kanatlar yapılabilmekte ve bu kanatlara motorlu mekanizmalar konularak sensörlü veya manuel olarak havalandırmayı ve duman tahliyesini otomatik olarak yapılabilmektedir.
Çelik takviyeli giydirme cephe sistemi Yatayda ve düşeyde kapaklı uygulanabileceği gibi, düşey kapaklı yatay silikon olarakta uygulanabilir.
Sisteme farklı kombinasyonlarda cam takılabilmekte yine farklı kapak ve conta tasarımı ile su sızdırmazlık ön plandadır.
Çelik takviyeli giydirme cephe sistei üretim ve montaj aşaması şöyledir; Ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon üzerine alüminyum profiller kullanılarak ikinci bir karkas oluşturulur. Bu karkasın içerisine uygun ölçülerdeki cam veya opak malzemeler adapte edilir.Geçilen açıklıklara bağlı olarak ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon olmaksızın alüminyum profillerle de sistem çözümleri yapılabilmektedir.Işıklıklarda kar, rüzgâr ve hareketli yükler ilgili normlara ve yerel yönetmeliklere bağlı olarak hesaplanarak profil kesitleri boyutlandırılır. Yağmur suyu tahliyesi ve temizlik sistemi çözülmüş olmalıdır.

DIŞ CEPHE KAPLAMA NASIL YAPILIR?

DIŞ CEPHE KAPLAMA NASIL YAPILIR

Dış cephe kaplama malzemeleri, yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak ve ısı geçiş miktarını azaltmak amacı ile kullanılırlar. Yalıtım bir bütündür. Yalıtımı yapılacak olan yapının bir bütün olarak ele alınması ve yalıtımı eksiksiz yapılması gerekmektedir.

 

DIŞ CEPHE KAPLAMA NASIL YAPILIR

Yapılarda ısı yalıtımının özellikle ısı kaçışının en yoğun yaşandığı yerlerde yapılmasıyla binanın ısı yalıtımı değerleri bir miktar iyileştirilse de bu gibi durumlarda yalıtılmayan yüzeylerden eskiye göre daha fazla ısı kaçışı yaşanmakta olduğu görülmektedir. Cephe kaplamanın temel olarak dışarıdan yapılması esastır. Burada amaç binanın tüm yapı elemanlarıyla ısı depolayan bir kütle olarak değerlendirilmesidir. Binayı ısıtmak üzere verilen ısı enerjisi bina içindeki havayı kullanarak taşınım yoluyla binayı oluşturan yapı elemanlarına enerji aktarır. Bu süreç yapının ısıyı depolamasını sağlar. Enerji kaynağı ısı aktarımını kestiğinde ısı depolamış yapı elemanları nedeniyle soğuma oldukça yavaş meydana gelir. Aksi halde içeriden bir ısı yalıtımı uygulamasında ısı depolayıcı madde yapı içindeki hava ve bina içinde kullanılan malzemeler olacaktır. Bu durumda depolanan ısı miktarı oldukça sınırlı ve düşük miktarda kalmaktadır.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA

Dış Cephe Mantolama

Dış Cephe Mantolama

En düşük 140 gr/m2 ağırlığındaki sıva filesi levha kenarlarına ek yerlerine en az 10 cm binecek şekilde uygulanır ve levhalar özel sıva harcı ile 2 kattan az olmamak üzere sıvanır.Binaların dışarıdan yalıtımında kullanılan yöntem mantolama olarak bilinir. Bu sistemde duvar, kolon ve kirişlerin tümü bina dışından XPS, EPS, poliüretan, taş yünü veya cam yünü gibi yalıtım malzemeleriyle kaplanır. Böylece ısı köprüleri, ortadan kaldırılır. Yoğuşma ile oluşan mantar ve rutubet yok olur, yapı üzerindeki ısıl yükler ortadan kalkar. Mantolama levhalarının montajı yapılmadan önce yüzeyin sağlam ve düzgün olması sağlanmalıdır. Levhalar köşelerinden çerçeve metodu ile yüzeye tutturulur. Yapıştırma işleminden ve yapışkanın prizini almasından sonra ek olarak levhaların dübelle de sabitlenmesi gerekmektedir. Ancak dübelleme işlemi asla yapıştırıcının kuruma süresi dolmadan yapılmamalıdır. Mantolama dübelleri m2 ye en az 6 adet olacak şekilde uygulanır ve levhaların köşeleri mutlaka dübellenir.

Yalıtımın en önemli uygulama detayı ısı köprüsü oluşumuna izin vermemektir. Özellikle pencere ve kapı içlerinde yalıtımın devam ettirilmesi önemlidir. Isının kaçış yolu ne kadar uzun olursa yalıtım o kadar iyileşmektedir. Bu nedenle pencere ve kapı kasalarına kadar yalıtım devam ettirilmelidir.

Dışarıdan yalıtımda, yalıtım ürününün ve üzerindeki ince sıva tabakasının basma dayanımı önemli ise yalıtım, sandviç sistem yalıtım tekniği ile de yapılabilir. Bu sistemde binaların dış cephe duvarları çift sıra tuğla ile örülüp, arasına yalıtım malzemesi uygulanır. Yalıtım malzemesi atmosferin olumsuz etkilerinden etkilenmez. Ancak bu sistemde özellikle betonarme elemanlar ısı köprüsü oluşturarak sistemin verimliliğini olumsuz yönde etkiler.

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi

Kompozit panel cephe kaplama sistemi;Binaların dış cephelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Alternatif alt konsrüksiyon yapıya sahip Standart üretim ölçülerinin yanı sıra isteğe bağlı özel ölçülerde, boyalı yüzeyi yüksek dayanımlı koruma filmi ile kaplanmış ürünler kullanılır. Kompozit panel cephe sistemi ve kompozit paneller ileri teknoloji ile üretilmiş olup, modern mimaride rahatlıkla kullanılan ve sıklıkla tercih edilen bir yapı elemanıdır.

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi

Her türlü bina ve konstrüksiyonda yeni bir görünüm ve modern çizgiler üretilmesine yardımcı olur. Kompozit panel cephe kaplama sistemi; sağır cephelerde kaplama arkasına, duvar önüne, taşyünü ve buhar dengeleyici uygulaması ile ısı yalıtımı sağlanmaktadır. 2 veya 3 mm kesitli boyalı alüminyum levhalar ile kaplamalar yapmak da mümkündür.
Projesinde ve detaylarda verilen esaslar ve şartlar dahilinde, projesine ve detaylarına göre, projesinde belirtilenen ölçülerde kompozit paneller üretimi yapılır. Cephe kaplaması yapılması için (tüm saçaklarda altlı ve üstlü kaplama dahil olmak üzere) gerekli görülen yerlerde ana taşıyıcı sistemin oluşturulması amacıyla gerekli olan çelik profillerin temin edilmesi, iki kat antipas boya ile boyanması ve montajının yapılması, sisteme ait alüminyum profillerin temin edilmesi montajı ve alt karkas oluşturulması, her iki yüzü 0,50 mm. kalınlıkta alüminyum arasına sıkıştırılmış 3 mm. kalınlıkta mineral dolgulu toplam 4 mm. kalınlıkta dış yüzü dış hava etkenlerine karşı dayanıklı flourocarbon boyalı kompozit panellerin temin edilmesi ve modülasyona göre oluşturulmuş alüminyum taşıyıcılarına montajının yapılması, kaplama altı ısı yalıtımı yapılması amacıyla 50 mm. kalınlığında 100 kg/m3 yoğunluğunda taşyünü plakalarının temin edilmesi ve betonarme kolonlara ve duvarlara mekanik yöntemle montajının yapılması gerekir.

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi

Alüminyum Kompozit Panel, iki yüzü alüminyum levhalarla kaplı içi polietilen dolgulu kompoze levhalardır. Bir çok renk seçeneğinin yanısıra granit ve ahşap desen seçenekleriyle mimari estetiğe tamamlayıcı bir unsur olarak cephe kaplamalarında kullanılmaktadır.
Modern mimarinin sınır tanımayan tasarımlarına cevap verebilmek amacıyla sunulan Kompozit Panel Cephe Sistemleri Alüminyum Kompozit Panelleri’nin uygulamalarında renk kartelasında yer alan 16 temel renk standart olarak mevcut. Bunların yanı sıra belli bir miktarın üzerinde tüm RAL renklerinde, özel renk ve ölçülerde imal edilmesi mümkün. Granit ve ahşap deseni gibi özel seçenekler de bulunuyor.

 

 

 

 

 

Giydirme cephe uygulamasında projeye en uygun montaj sistemine karar verilip

Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi

, hassas imalat parkurumuzda, uygulama sistemine uygun olarak alüminyum kompoze levha imalatı yapılmaktadır. Alt konstrüksiyon olarak alüminyum profiller ve çelikler kullanılmakta, ısı yalıtımının önemli olduğu dış cephelerde kompoze levha arkasında taşyünü veya camyünü montajı da yapılmaktadır.

Alüminyum Giydirme Cephe Maliyet Hesabı

Alüminyum giydirme cephe sistemleri özellikle yüksek binalarda benzer modüllerin tekrarı ile oluşmaktadır. 40 katlı bir binada genellikle tüm katlarda yatay kayıtların aksları aynı mesafede planlanmakta ancak mimari konsepten oluşan form değişikliklerinde belli katlarda farklılık göstermektedir.
Alüminyum giydirme cephe sistemlerine ait maliyet hesabında alüminyum profiller ve aksesuarlar farklı kalemler olarak hesaplanır. Binalarda tüm cephelere ait malzemeleri hesaplamak uzun ve hata yapmaya elverişli olduğundan genellikle tekrar eden modülasyon seçilerek belli bir alana ait maliyet hesaplanır. Daha sonra bu maliyet m2 maliyete dönüştürülerek tüm binaya ait alüminyum giydirme cephe m2 maliyeti olarak teklife işlenir (Tablo 5.5).
Maliyet hesabında alüminyum profiller farklı bir kalem olarak hesaplanmalıdır. Alüminyumprofil üretici firmalar genellikle profillerin boylarını 6 mt veya 7.30 mt gibi standart ölçülere bağlar, üretir ve stoklar. Uygulayıcı firma proje bazında ihtiyacı olan miktarı standart profil boylarını göz önüne alarak hesaplar ve sipariş ederek temin eder. Ancak standart ölçüler çerçevesinde çok fazla fire oluşuyorsa, sipariş edilecek miktar belli bir m2’ nin üzerindeyse uygulayıcı firma profil üretici firmadan standart dışı, istediği uzunlukta profil talep edebilir. Ancak stokta hazır bulunmayan profillerin temini standart profillere göre daha uzun zaman almaktadır. Modülasyon etüdü aşamasında belirlenen aks aralıkları maliyet hesabını etkilemektedir. Ayrıca binanın kat yüksekliği de profillerdeki fire miktarını etkilemektedir. 2.5 mt kat yüksekliğine sahip bir bina olduğunu düşünelim, bir adet düşey alüminyum profille iki katı geçmek için 5 mt profil gereklidir. 6 mt standart boyda üretilen profilde her düşey aks için 1 mt fire oluşmaktadır. Dolayısıyla seçilen örnek modülasyonda fireleriyle birlikte ne kadar alüminyum profil kullanıldığı hesaplanmalıdır. Uygulayıcı firmalar alüminyum profili genellikle kg fiyatıyla aldığından analizlerde kg fiyatını kullanmayı tercih etmektedir. Isı izolasyonlu profiller varsa farklı bir kalemde toplanır, mt cinsinden fireli miktarı bulunan alüminyum profiller, kg/mt değerleriyle çarpılır. Standart profillerde, ağırlık ile ham profil birim ağırlık fiyatı çarpılır. Daha sonra herbir profilin sistem içinde hangi yüzey kaplama işlemlerine tabi olacağı tespit edilir, kaplama miktarı ile birim maliyeti çarpılır. Kullanılan aksesuarlar ise mt veya adet cinsinden hesaplanır, birim maliyetleri ile çarpılarak aksesuarlara ait toplam maliyet bulunur. Bulunan değerler analiz edilen modülün toplam m2 değerine bölünür. Ham profil, yüzüy işlemleri (fırın boya veya eloksalleme), aksesuarlar için elde edilen m2 maliyetlerine, nakliye, işçilik, genel gider, kar ve vergi, m2 maliyetleri eklenir. Örnek modülasyona ait hesaplanan m2 fiyatı, giydirme cephe sistemine ait birim m2 fiyatı olarak teklife aktarılır

 

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemi nedir?

Silikon giydirme cephe sistemi, projesinde belirtilen açıklıklarda ve her katın döşeme betonuna alüminyum veya galvanizli çelikten üretilmiş ankarajlara bağlanan taşıyıcı düşey profiller ile bunlar arasına istenilen yüksekliklerde cam takabilmek ve bunları taşımak için düşey taşıyıcı profillere özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıt profillerinden oluşan sisteme denir.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemiprojesine uygun olarak kuru sistem strüktüel silikon sistem olacaktır. Belirtilen açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna detaylarda belirtildiği gibi ayar imkanı veren alüminyum veya galvenizli çelikten mamul ankrajlarla binaya bağlanmış, ek yerlerde diletasyonu sağlanmış taşıyıcı düşey elemanlar ile bunlar arasında belrtilen yüksekliklerde ısıcam veya kompakt, kompozit panel takabilmek ve bunları taşımak üzere, düşey taşıyıcı elemenlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan oluşturulan sistemdir. Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılmaktadır. Profillerin ankraja bağlantıları özel paslanmaz cıvata, burç, her iki başta aderası temin eden özel pullarla yapılmaktadır.Yatay kayıt bağlantıları paslanmaz çelik vidalarla bağlanmaktadır.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemlerinin alt konstrüksiyonu üreten yerli ve yabancı bir çok firma vardır. Ancak silikon giydirme cephe sisteminde profosyenel çözümler sunan sayılı firma vardır. Silikon giydirme cephe sistemi camın bir profile montajı, profilinde binaya ankaj edilmesi değildir. Silikon giydirme cephe sistemi adı gibi bir sitemdir. Silikon giydirme cephe sistemine dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, tümüyle cam görünümü oluşturulmaktadır. Silikon giydirme cephe sistemi cam yapısı gereği yapı ile entegre olabilmesi için yardımcı elemanlara ihtiyaç duymaktadır.
Silikon giydirme cephe sistemi Alüminyum griyajlar ve kaset profilleri ile bu ihtiyaç, bütünlüğe dönüşür. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık Epdm fitilleri ile sağlanmaktadır. Yapı sektörü, daha geniş açıklıklarda şeffaflığı sağlayabilmek için sürekli arayış içerisinde olmuş ve bu nedenle değişik elemanlar kullanmayı denemiştir. Silikon giydirme cephe sistemiile yapı sektörü gelişmiş ve zenginlik kazanmıştır. Silikon giydirme cephe sistemi İki cam arasındaki fugalarda silikon dolgu veya fitil fuga ile alternatifleri seçilebilir.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

Silikon giydirme cephe sistemi , binalara yüksek prestij ve zengin cephe görünümü kazandırdığı için çok tercih edilmektedir. İstenildiğinde, modüllerin içine kanat profili uygulaması yapılarak gizli kanat mekanizmaları yerleştirilebilir. Camın sadeliğinin ve asaletinin ön plana çıktığı silikon giydirme cephe sistemleri , yapıya komple bir şıklık getirmektedir. Alüminyum düşey ve yatay taşıyıcı profillerle alt konstrüksiyon oluşturulur. Camlar fabrika ortamında özel testlere tabi tutularak mesafe belirleyici bant (Norton bant) ve bonding silikonuile yapıştırılır kaset profillerine yapıştırılarak sistem detaylarına göre kasa haline getirilir .Kasetler taşıyıcı konstrüksiyon üzerine şantiye ortamında kaset bağlantı takozları ile sabitlenir. Yatay ve düşey profiller çelik ankrajlarla katlar arasındaki döşemeye montaj yapılmaktadır , ana karkas oluşturulmaktadır. Daha sonra oluşturulan alanların ölçüleri alınarak cam panellerin ölçüleri çıkartılmaktadır. Çıkartılan ölçülere göre kasetler kesilerek cam fabrikasına gönderilmekte ve orada istenilen cam niteliğine göre kasetlere camlar yapıştırılmaktadır. Oluşan cam paneller, klips yardımıyla önceden hazırlanmış olan karkaslara monte edilmektedir. Bu sistemle

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

bina içerisinden cam montajı yapmak mümkündür. İki cam modül arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak farklı ebatlarda çözülebilmektedir. Gerekli güvenlik testlerinin ardından camlı kasetler, alüminyum konstrüksiyon üzerine sistem aparatlarıyla bağlanır. Strüktürel silikon cephenin spandrel farklı panel yapılabileceği gibi film kaplı ısıcam paneller veya film kaplı tek camdan oluşan arkası ısı yalıtımlı paneller de yapılabilir. Dışa açılan gizli kanatlar dışarıdan asla fark edilmez. Kasetler arasında yalıtım için epdm fitiller kullanıldığından silikon uygulanmasına gerek yoktur.

Silikon Giydirme Cephe Sistemi

 

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik cephe kaplama sistemi nedir?

Seramik cephe kaplama sistemi; Yapılarda sağır kısımlarında taşıyıcı alüminyum konstrüksiyonla birlikte uygulanır. Seramik cephe kaplama sistemi Yüksek aşınma ve darbe dayanımı, düşük su emme özelliği, leke tutmaması, kolay monte edilebilmesi, dış hava şartlarına dayanıklı olması, çok sayıda renk ve ebat seçeneğine sahip olması gibi özelliklerinden dolayı iç ve dış cephelerde tercih edilen malzemelerdendir.

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik cephe kaplama montaj sistemi klipsli sistemle yapılır. Seramikler paslanmaz çelik görünür klipsler ve EPDM fitiller ile beraber taşıyıcı alüminyum profillere monte edilmek suretiyle uygulanan ekonomik ve güvenilir bir sistemdir. Her türlü ebatta kullanılabilir.
Diğer bir alternatif uygulama şekli ise gizli klipsli sistemdir. Gizli klpisli sistemde Seramikler, arka yüzeylerine dört noktadan açılan kırlangıç kanallara takılan alüminyum klipsler yardımıyla taşıyıcı konstrüksiyona monte edilir.
Seramik cephe kaplama sistemi ayrıca sistem içerisinde devamlı hava sirkilasyonu olması nedeniyle binada rutubet oluşumuna izin vermez. Seramik cephe kaplama sistemi   yapı cephelerine ankrajlarla tespit edilen taşıyıcı profiller, özel olarak imal edilmiş panel tutucuları ile asılıyor. Düşey derzlere gerektiğinde fuga profili yerleştirilerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Yatayda paneller arasında oluşan derz boşlukları cephenin arkasında doğal havalandırmaya olanak sağlıyor.

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik cephe kaplama sistemi ; Yüksek darbe dayanımı ve yüzey sertliği, leke tutmama su emme sıfır atmosferik koşullardan etkilenmeme gibi dış cephe kaplama malzemelerinde istenen performans özelliklerine sahip granit seramik karolar , doğal taş kaplama malzemelerine karşı olan hafiflik avantajı ile de birlikte , Çeşitli nitelikte taş malzemelerin duvar önüne serilen taşyününden sonra kendi özel konstrüksiyonu üzerine montajı yapılır.
Seramik cephe kaplamanın diğer bir montaj şeklide yapıştırmadır. Seramikler, alüminyum taşıyıcı profile yardımcı geçici bant ve poliüretan esaslı yüksek mukavemete sahip -40° ile +100° de elastikiyetini kaybetmeyen bir malzeme ile monte edilir.
Seramik cephe kaplama sistemi panelleri “çift cidarlı” ve “tek cidarlı” olmak üzere iki türde üretiliyor ve çift cidarlı terracottaların deprem sertifikası bulunuyor. Su emme, genleşme, donma dayanımı konularında ISO 10545 standartlarına uygundur.

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

Seramik Cephe Kaplama Sistemi

En ekonomik porselen seramik uygulama metodudur ve her türlü ebatta uygulanabilir. İsteğe göre açık derzli ya da kapalı derzli olarak monte edilebilir. Kapalı derzli sistemde, Açık derzli uygulamaya ek olarak kaplama malzemesinin düşey ve yatay derzlerine istenilen RAL renginde özel tip alüminyum profiller monte edilerek malzemenin derzleri arasındaki boşluklar kapatılmış olur.
Seramik cephe kaplama , günümüz mimarisinde yapıları dış etkenlerden koruması, yapı içi iklimi muhafaza etmesi, periyodik bakım istememesi, doğal, dayanıklı ve estetik olması sebebiyle yapı sektöründe kullanımı giderek artan bir yöntemdir.
Seramik cephe kaplama sistemi kullanıcılara avantajlar sunarken, renklerinin solmaması ve donma-çözünme etkilerine karşı dayanıklı olması, her türlü koşulda kullanılmasına olanak verir. Kültür taşları, doğal taşa göre hafiflik, satın alma ve uygulamada daha az maliyet, hızlı ve pratik uygulama, bakım maliyetinin olmaması gibi.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta cephe kaplama sistemleri nedir?

Terracotta cephe sistemi çift cidarlı ve tek cidarlı” olmak üzere iki türde üretilmektedir. Terra Cotta cephe kaplama ürünleri ileri teknoloji ile üretildiğinden atmosferik etkiler karşısında dirençli olup, geri dönüşüm özelliği bulunmaktadır. Terra cotta cephe kaplaması ile bina gövdesi koruyucu bir kaplama kazanırken strüktürel karakteristikler yenilikçi, bakım gerektirmeyen, ekolojik, ekonomik ve çok iyi tasarım potansiyeli sunan cephe sistemi ile birbirini tamamlamaktadır.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta kil ve doğal malzemelerden endüstriyel olarak üretilmektedir. Terra cotta cephe kaplaması Tamamen doğal kil malzemeden, ortalama 1200 °C ısıda pişirilerek elde edilen Terra Cotta” malzemeler hava katmanlı giydirme cephe sistemlerinde dekoratif ve tamamlayıcı yapı elemanı olarak uzun yıllardır yatırımcı ve mimarın tercih ettiği doğal cephe kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Terra cotta su emme, genleşme, donma dayanımı konularında ISO 10545 standartlarına uygundur. Terracotta paneller ve yapı cephelerine ankrajlarla tespit edilen taşıyıcı profiller, özel olarak imal edilmiş panel tutucuları ile asılıyor. Terra cotta cephe sistemleri Alt konstrüksiyon olarak alüminyum profiller kullanılmakta olup, ısı yalıtımının önemli olduğu dış cephelerde seramik kaplama arkasında taşyünü veya camyünü montajı da yapılmaktadır. Terra Cotta modüllerinin montajı, oluşturulan alüminyum alt konstrüksiyona özel aparatlar sayesinde mekanik yöntemlerle yapılmaktadır.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terra cotta Cephe Panelleri 1500 x 4000 mm’ den başlayarak 2500 x 5000 mm’ ye kadar üretilmektedir. Paneller tamamen kil ve doğal malzemelerden homojen olarak üretildiklerinden imalat sırasında istenilen özel ölçülere göre kesilebilmektedir. Terra cotta Düşey derzlere gerektiğinde fuga profili yerleştirilerek cephe bütünlüğü sağlanıyor. Yatayda paneller arasında oluşan derz boşlukları cephenin arkasında doğal havalandırmaya olanak sağlıyor.
Terra cotta giydirme cephe sistemleri, pek çok prestijli projede kullanılmıştır. Tüm uygulama detayları çözülmüş olup, sağladığı avantajlar sayesinde çok tercih edilen doğal cephe kaplama malzemesidir
Terra cotta Kullanıcılara avantajlar sunarken, renklerinin solmaması ve donma-çözünme etkilerine karşı dayanıklı olması, her türlü koşulda kullanılmasına olanak verir. Kültür taşları, doğal taşa göre hafiflik, satın alma ve uygulamada daha az maliyet, hızlı ve pratik uygulama, bakım maliyetinin olmaması gibi avantajlarıyla önemli bir cephe kaplama alternatifi haline gelmektedir.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terra cotto Cephelerin doğal olarak havalanmasını sağlayan, mimari hayal gücünü sınırlamayan cephe kaplama malzemeleridir. Renklendirme için yapay malzeme kullanmak yerine çok çeşitli renk seçenekleri doğada var olan pigmentler ve toprağın kendi doğal renkleri ile farklı pişirme sıcaklıkları kullanılarak elde edilmiştir.
Cephe kaplama sistemleri arasında estetik ve şık bir duruşa sahip olan terra cotta cephe kaplama sistemleri, son dönemlerin en fazla tercih edilen cephe kaplamaları arasında yer almaktadır.

Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

Terracotta Cephe

Kaplama Sistemi

Terracotta Cephe
Kaplama Sistemi
Terracotta Cephe Kaplama Sistemi

 

 

 

 

 

Alüminyum Giydirme Cephe Teklif Dosyası Hazırlanması

İşveren onayına sunulmak üzere hazırlanan teklif mektubunda, sistem üretici firmanın garanti belgeleri, uygulayıcı firmanın sorumlulukları hangi iş kalemlerine ait fiyat verdiği belirtilir. Teklif mektubunun hangi iş kalemlerini kapsadığı detaylı bir biçimde yazılı olarak belirtilmelidir. Aksi taktirde iş kalemleri ve birim fiyatları, ayrıca uygulayıcı firma ve iş veren sorumlulukları açısından anlaşmazlıklar oluşabilir. Teklif mektubunun keşif özeti bölümünde alüminyum giydirme cephe sistemine, bileşenlerine, kullanılan cama ait teknik özellikler belirtilmeli, toplam metrajları yazılmalı bu metrajlar birim fiyatlarıyla çarpılmalı, sonuçlar toplanmalı ve toplam maliyet belirtilmelidir.
Sisteme ait 1/1 detaylar ve cephe projesi teklif dosyasına konmalıdır. Birden fazla alüminyum giydirme cephe sistemi söz konusuysa bu işlemler herbir cephe sistemi için tekrarlanmalıdır. Ayrıca teklif dosyasında işin tamamlanması için gereken vinç, asansör vb. donanımlar olup olmayacağı, eğer gerekiyorsa bu donanımların temininin kime ait olduğu, iş sahasında kullanılacak elektrik, depo temini ve gerekiyorsa işçilerin barınmasına ait sorumluluğun kimde olacağı detaylı bir biçimde belirtilmelidir. Uygulayıcı firma, işin tamamlanması sürecine ait iş programını dosyaya eklemeli, iş programını engelleyebilecek kalemleri belirtmeli bu gibi durumlar için ek süre talebinde bulunmalıdır. İş programının aksaması durumunda uygulayıcı firmaya uygulanacak olan cezai tedbirler kararlaştırılmalı teklif dosyasının sözleşme dosyasına temel oluşturacağı göz önüne alınarak belirtilmelidir.

 

Teklif dosyasının içinde uygulayıcı firma tanıtım bilgileri altında firma tarihçesi, aktivite alanları, merkez ofis organizasyon şeması, yönetim ve teknik ekip çalışan listesi, makine parkuru tanıtılmalı, referans projeleri ve mektupları konulmalıdır. Sistem firmasına ve uygulayıcı firmaya ait sertifikalar, kompozit panel, EPDM fitiller, yalıtım membranı, izolasyon malzemeleri vb. cephe bileşenleri hakkında teknik bilgi verilmelidir. Alüminyum profillere uygulanacak yüzey kaplama işlemiyle ilgili dökümanlar olmalı, cephe sisteminin test raporları yer almalıdır. Firma katalogları da dosyaya eklenebilir. Tanıtım ve teknik bilgi bölümlerinden sonra projeye ait teklif mektubu, keşif özeti, cam tipi, iş programı, montaj ekibine ait bilgi, güvenlik ve çalışma prensipleri, nakliye ve depolama koşulları, montaj tekniği, gerekliyse tır bilgileri ve proje detayları yer alır. İşveren sisteme yönelik garantilerin yanı sıra uygulayıcı firmanın referanslarını, üretim ve uygulamaya ait kalite kontrol belgelerini incelemeli garanti talep etmelidir.
Teklif dosyasının müşteriye sunulmasıyla alüminyum giydirme cephe sistem seçiminde teklif hazırlama süreci ve proje kararı evresi tamamlanır. Teklif dosyasını inceleyen işveren, verilen teklif dosyası birden çok cephe sistemini içeriyorsa sistemlere ait detayları ve maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi bütçesine en uygun sistemi seçerek dosyayı onaylar, sözleşme imzalanır. Onay işlemiyle alüminyum giydirme cephe sistemi üretim ve uygulama süreci başlar
Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi
Sinterflex Cephe Kaplama Sistemi
Alüminyum Giydirme Cephe Maliyet Hesabı
Dış Cephe Kompozit Nasıl Yapılır
Silikon Giydirme Cephe Sistemi
Seramik Cephe Kaplama Sistemi
Terracotta Cephe Kaplama Sistemi
Alüminyum Giydirme Cephe Teklif Dosyası Hazırlanması
Alüminyum Giydirme Cephe Sistemlerinin Görünüşlerine göre Karşılaştırılması
Klipsli giydirme cephe detayları
Cephe Kaplama Sistemi 2016 Fiyatları
DIŞ CEPHE KAPLAMA ÇEŞİTLERİ
Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri Karma Sistemler
Kapaklı giydirme cephe detayı
Dilatasyon Profili Nedir
ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ
Çelik takviyeli giydirme cephe detayı
Giydirme cephe sistemlerinde Genleşme ve Hareketler
Isı Yalıtımlı Giydirme Cephe Sistemi
Giydirme Cephe Sistemlerinde Cam Malzeme Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler
Transparan Giydirme Cephe Sistemi
ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Dış Cephe Sistemleri 2017 Fiyatları
Cam Cephe Strüktürel Silikon (Taşıyıcı Macun)
Spider cephe detayı
Dış Cephe Kompozit Panel 2018 Fiyatları
CAM CEPHE
Çelik Takviyeli Giydirme Cephe Sistemi
DIŞ CEPHE KAPLAMA NASIL YAPILIR
Kompozit Panel Cephe Kaplama Sistemi
Sinterflex Cephe Kaplama Sistemi
Alüminyum Giydirme Cephe Maliyet Hesabı
Dış Cephe Kompozit Nasıl Yapılır
Silikon Giydirme Cephe Sistemi
Seramik Cephe Kaplama Sistemi
Terracotta Cephe Kaplama Sistemi
Alüminyum Giydirme Cephe Teklif Dosyası Hazırlanması